Đại học ở Bogota, Colombia
- Xếp hạng & Đánh giá -

Bogota
 • Đại học ở Bogota
16
 • Đại học ở Bogota
3
 • Đại học ở Bogota
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Bogota
 • 18 Mar, 2021: Ấn phẩm củaScimago Institutions Rankings - Universities. National University of Colombia đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Bogota xếp hạng thứ #333.
 • 04 Mar, 2021: British Quacquarelli Symonds, UK đăng tải những kết quả mới nhất của QS World University Rankings By Subject (Agriculture & Forestry). Bao gồm 23 các trường đại học đến từ Bogota.
 • 01 Mar, 2021: Ấn phẩm củaTHE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education. Javeriana University đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Bogota xếp hạng thứ #94.
 • 01 Jan, 2021: Webometrics Ranking Web of Universities cập nhật từ University of the Andes đứng hạng đầu trong số 34 các trường đại học trong danh sách đến từ Bogota.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Bogota

---
#101 
Javeriana University
---
#151 
Javeriana University
---
#201 
Antonio Nariño University
---
#301 
National University of Colombia
Nông nghiệp
#397 
National University of Colombia

Bảng xếp hạng đại học Bogota, Colombia 2021

#1

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 8, 2020]
 • #3 
 • #426 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #3 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]


#2

University of the Andes
Universidad de Los Andes

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 8, 2020]
 • #1 
 • #227 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #4 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]


#3

National University of Colombia
Universidad Nacional de Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (1029 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 8, 2020]
 • #2 
 • #259 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #1 
 • #333 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]


#4

El Rosario University
Universidad del Rosario

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (92 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 24 tháng 8, 2020]
 • #9 
 • #751 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #5 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]


#5

Externado University of Colombia
Universidad Externado de Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (144 đánh giá)
 • #4 
 • #561 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #7 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Đã đăng 19 tháng 9, 2019]
 • #11 
 • #86 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]

#6

Catholic University of Colombia
Universidad Católica de Colombia

Card image

 • #12 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #32 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #33 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]

#7

Antonio Nariño University
Universidad Antonio Nariño

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (37 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #7 
 • #2202 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]
 • #4 
 • #1382 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 15 tháng 6, 2020]


#8

University of San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (547 đánh giá)
Card image

 • #34 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #22 
 • #3728 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]
 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]

#9

Minuto de Dios University Corporation
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Card image

 • #38 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #17 
 • #3230 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]
 • #51 
 • #292 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#10

El Bosque University
Universidad El Bosque

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (176 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #13 
 • #151 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #27 
 • #140 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#11

Jorge Tadeo Lozano University, Bogotá
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (57 đánh giá)
Card image

 • #31 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #14 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #45 
 • #242 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#12

Santo Tomás University
Universidad Santo Tomás

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (475 đánh giá)
Card image

 • #19 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #19 
 • #2945 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 03 tháng 12, 2020]
 • #27 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]

#13

Nueva Granada Military University
Universidad Militar Nueva Granada

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (456 đánh giá)
Card image

 • #24 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #46 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #16 
 • #126 
THE Latin America Rankings
[Đã đăng 29 tháng 6, 2020]

#14

Francisco José de Caldas District University
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (515 đánh giá)
Card image

 • #39 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #38 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #41 
 • #213 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#15

Co-operative University of Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (10 đánh giá)
 • #23 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #66 
 • #405 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#16

Free University
Universidad Libre

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (70 đánh giá)
 • #29 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 18 tháng 3, 2021]
 • #45 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #44 
 • #4574 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#17

University of La Salle
Universidad de La Salle

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (132 đánh giá)
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 10 tháng 6, 2020]
 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #52 
 • #4805 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#18

El Bosque University
Universidad El Bosque

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image

 • #13 
 • #2920 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]

#19

Sergio Arboleda University
Universidad Sergio Arboleda

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (185 đánh giá)
Card image

 • #28 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #54 
 • #319 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #51 
 • #4757 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#20

EAN University
Universidad EAN

 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #28 
 • #150 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #46 
 • #4599 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#21

Colombian School of Engineering
Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (178 đánh giá)
Card image

 • #30 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #34 
 • #4080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#22

ECCI University
Universidad ECCI

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (9 đánh giá)
 • #48 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Đã đăng 11 tháng 11, 2020]
 • #50 
 • #287 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #77 
 • #7231 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#23

Higher School of Public Administration
Escuela Superiore de Administración Pública

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (68 đánh giá)
 • #12 
 • #56 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#24

Grancolombiano Polytechnic
Politécnico Grancolombiano

 • #36 
 • #196 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#25

University of Applied and Environmental Sciences
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (157 đánh giá)
Card image

 • #32 
 • #4275 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 04 tháng 5, 2020]
 • #57 
 • #342 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #25 
 • #3690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#26

Andean Region University Foundation
Fundación Universitaria del Area Andina

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (24 đánh giá)
Card image

 • #59 
 • #348 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #79 
 • #7303 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#27

San Martín University Foundation
Fundación Universitaria San Martín

Card image

 • #58 
 • #347 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]

#28

Autonomous University of Colombia
Universidad Autónoma de Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image

 • #62 
 • #377 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #87 
 • #9972 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#29

La Gran Colombia University
Universidad La Gran Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (13 đánh giá)
Card image

 • #64 
 • #379 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #86 
 • #9479 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#30

Pilot University of Colombia
Universidad Piloto de Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (53 đánh giá)
Card image

 • #67 
 • #415 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #80 
 • #7489 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#31

University College of Cundinamarca
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

 • #72 
 • #447 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #57 
 • #5136 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#32

Manuela Beltrán University
Universidad Manuela Beltrán

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (225 đánh giá)
 • #75 
 • #576 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Đã đăng 21 tháng 9, 2020]
 • #56 
 • #5104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#33

National University of Education
Universidad Pedagogica Nacional

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #45 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#34

College of Advanced Management Studies
Colegio de Estudios Superiores de Administración

Mức độ hài lòng của học viên: 4.9 / 5.0 (9 đánh giá)
Card image

 • #75 
 • #6877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#35

INCCA University of Colombia
Universidad INCCA de Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (154 đánh giá)
Card image

 • #81 
 • #7954 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#36

Javeriana University
Pontificia Universidad Javeriana

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (183 đánh giá)
 • #83 
 • #8365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#37

Juan N. Corpas University Foundation
Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (41 đánh giá)
Card image

 • #88 
 • #11434 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#38

University of America
Universidad de América

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
Card image

 • #90 
 • #11884 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2021]

#39

La Gran Colombia University
Universidad La Gran Colombia

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (5 đánh giá)
Card image


Dân số: 7675000

: Bogota D.C.,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 110 V
  • Tần số: 60 Hz
 • Loại ổ cắm B
  • Điện áp khu dân cư: 110 V
  • Tần số: 60 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Bogota

google static map google map control google map control

Hỏi & Đáp

Javeriana University đứng nhất tại Bogota trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 96 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Bogota National University of Colombia có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả22 bảng xếp hạng nơiNational University of Colombia được liệt kê

Javeriana University được xếp hạng cao nhất trong Bogota về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngJaveriana University .

Javeriana University được xếp hạng cao nhất trong Bogota về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngJaveriana University .

Antonio Nariño University được xếp hạng cao nhất trong Bogota về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngAntonio Nariño University .

National University of Colombia được xếp hạng cao nhất trong Bogota về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngNational University of Colombia .

National University of Colombia được xếp hạng cao nhất trong Bogota về Nông nghiệp (Nông nghiệp). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngNational University of Colombia .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Latin America:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Latin America Rankings:
Giảng dạy (môi trường học tập) 36%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 34%
Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận