Đại học ở Budapest, Hungary
- Xếp hạng & Đánh giá -

Budapest
15 ra khỏi 18
 • Đại học ở Budapest
28
 • Đại học ở Budapest
5
 • Đại học ở Budapest
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Budapest
 • 22 Jun, 2022: CWTS Leiden Ranking cập nhật từ Budapest University of Technology and Economics đứng hạng đầu trong số 3 các trường đại học trong danh sách đến từ Budapest.
 • 08 Jun, 2022: QS World University Rankings cập nhật từ Eötvös Loránd University đứng hạng đầu trong số 4 các trường đại học trong danh sách đến từ Budapest.
 • 11 May, 2022: Bảng THE China Subject Ratings Overall mới. 5 đại học ở Budapest được xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm của THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11). Eötvös Loránd University xếp hạng thứ #301.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Budapest

Chính trị
#24 
Közép-Európai Egyetem
---
#101 
Eötvös Loránd University
---
#101 
Semmelweis University
---
#101 
Eötvös Loránd University
---
#151 
Budapest University of Technology and Economics
Toán học
#201 
Eötvös Loránd University
---
#301 
Budapest University of Technology and Economics
---
#301 
Eötvös Loránd University
---
#401 
Eötvös Loránd University
---
#501 
Eötvös Loránd University

Bảng xếp hạng đại học Budapest, Hungary 2022

#1

Eötvös Loránd University
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (210 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #5 
 • #416 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Semmelweis University
Semmelweis Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (55 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #352 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #2 
 • #633 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#3

Budapest University of Technology and Economics
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (399 đánh giá)
 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #3 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#4

Óbuda University
Óbudai Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (206 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #13 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#5

Corvinus University of Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (327 đánh giá)
Card image

 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #10 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#6

Közép-Európai Egyetem
Central European University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (239 đánh giá)
 • #11 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #5 
 • #821 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #7 
 • #1745 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 25 tháng 4, 2022]


#7

Pázmány Péter Catholic University
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Card image

 • #12 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #12 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #12 
 • #2713 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#8

University of Veterinary Medicine Budapest
Állatorvostudományi Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (10 đánh giá)
 • #9 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #15 
 • #3654 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#9

Károl Gáspár University of the Reformed Church
Károli Gáspár Református Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (74 đánh giá)
 • #15 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #18 
 • #7499 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#10

Budapest Business School
Budapesti Gazdasági Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (95 đánh giá)
Card image

 • #17 
 • #6908 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #8 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#11

Moholy-Nagy University of Art and Design
Moholy-Nagy Muvészeti Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (26 đánh giá)
 • #19 
 • #9044 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#12

Liszt Ferenc Academy of Music
Liszt Ferenc Zenemuvészeti Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (574 đánh giá)
 • #20 
 • #10193 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#13

Hungarian University of Fine Arts
Magyar Képzomuvészeti Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (39 đánh giá)
 • #21 
 • #10468 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#14

Budapest Metropolitan University of Applied Sciences
Budapesti Metropolitan Foiskola

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (274 đánh giá)
Card image

 • #22 
 • #10672 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#15

Andrássy Gyula German Language University of Budapest
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvu Egyetem

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (62 đánh giá)
Card image

 • #24 
 • #11731 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#16

Hungarian Dance Academy
Magyar Táncmuvészeti Foiskola

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (6 đánh giá)

#17

International Business School

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (104 đánh giá)
Card image


#18

King Sigismund College
Zsigmond Király Foiskola

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (169 đánh giá)

Budapest Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 1742000

: Budapest,

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Budapest

google static map google map control google map control

Eötvös Loránd University đứng nhất tại Budapest trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 123 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Budapest Eötvös Loránd University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả30 bảng xếp hạng nơiEötvös Loránd University được liệt kê

Közép-Európai Egyetem được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Chính trị). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngKözép-Európai Egyetem .

Eötvös Loránd University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngEötvös Loránd University .

Semmelweis University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngSemmelweis University .

Eötvös Loránd University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngEötvös Loránd University .

Budapest University of Technology and Economics được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngBudapest University of Technology and Economics .

Eötvös Loránd University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngEötvös Loránd University .

Budapest University of Technology and Economics được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngBudapest University of Technology and Economics .

Eötvös Loránd University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngEötvös Loránd University .

Eötvös Loránd University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngEötvös Loránd University .

Eötvös Loránd University được xếp hạng cao nhất trong Budapest về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngEötvös Loránd University .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Báo cáo mỗi khoa 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận