Đại học ở Wroclaw, Ba Lan
- Xếp hạng & Đánh giá -

7 ra khỏi 9
 • Đại học ở Wroclaw
17
 • Đại học ở Wroclaw
1
 • Đại học ở Wroclaw
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Wroclaw
 • 27 Apr, 2022: Bảng THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4) mới. ở vị trí #601.
 • 27 Apr, 2022: Ấn phẩm mới nhất THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8) của THE Times Higher Education, UK. 2 các trường đại học đến từ Wroclaw có tên trong bảng xếp hạng.
 • 27 Apr, 2022: THE Times Higher Education, UK đăng tải những kết quả mới nhất của THE University Impact Rankings - Reducing Inequalities (SDG10). Wroclaw University of Science & Technology xếp hạng thứ 601.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11) cập nhật từ Wroclaw University of Science & Technology đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Wroclaw.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Wroclaw

Toán học
#201 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#201 
Wroclaw Medical University
---
#251 
University of Wroclaw
---
#301 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#425 
University of Wroclaw
---
#451 
Wroclaw University of Science & Technology
---
#501 
University of Wroclaw

Bảng xếp hạng đại học Wroclaw, Ba Lan 2022

#1

University of Wroclaw
Uniwersytet Wroclawski

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (466 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #27 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Wroclaw University of Science & Technology
Politechnika Wroclawska

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (84 đánh giá)
Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #9 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#3

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (219 đánh giá)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #430 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #30 
 • #1597 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#4

Wroclaw Medical University
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich

Mức độ hài lòng của học viên: 3.7 / 5.0 (84 đánh giá)
 • #12 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #7 
 • #870 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #34 
 • #2576 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#5

University School of Physical Education of Wroclaw
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (57 đánh giá)
 • #41 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #63 
 • #71 
Perspektywy
[Đã đăng 17 tháng 8, 2020]
 • #64 
 • #4254 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#6

Wroclaw University of Economics
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (242 đánh giá)
Card image

 • #61 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #44 
 • #45 
Perspektywy
[Đã đăng 17 tháng 8, 2020]
 • #56 
 • #2994 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]

#7

Academy of Fine Arts of Wroclaw
Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (49 đánh giá)
 • #81 
 • #10587 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#8

Academy of Music of Wroclaw
Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (446 đánh giá)
Card image


#9

International School of Logistic and Transport of Wroclaw
Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu


Wroclaw Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 635000

: Lower Silesian Voivodeship, Powiat wrocławski

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm E
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Wroclaw

google static map google map control google map control

University of Wroclaw đứng nhất tại Wroclaw trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Wroclaw Wroclaw University of Science & Technology có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả22 bảng xếp hạng nơiWroclaw University of Science & Technology được liệt kê

Wroclaw University of Science & Technology được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngWroclaw University of Science & Technology .

Wroclaw Medical University được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngWroclaw Medical University .

University of Wroclaw được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Wroclaw .

Wroclaw University of Science & Technology được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngWroclaw University of Science & Technology .

University of Wroclaw được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Wroclaw .

Wroclaw University of Science & Technology được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngWroclaw University of Science & Technology .

University of Wroclaw được xếp hạng cao nhất trong Wroclaw về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Wroclaw .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Báo cáo mỗi khoa 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

Perspektywy

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Perspektywy:
Hiệu quả Khoa học 23%
Tiềm năng Khoa học 15%
Sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động 15%
Quốc tế hóa 15%
Uy tín 14%
Điều kiện Học tập 10%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận