University of Essex Списък на всички курсове и степени, предлагани от University of Essex
- Бакалавърски / бакалавърски и магистърски / следдипломни програми -

631 Бакалавърски / Бакалавърски курсове на University of Essex - Каталог

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мениджмънт и маркетинг (включително година на стаж) BSc (Hons) 64% 5% 10% £17700 107 Oncampus на пълно работно време
Управление и маркетинг BSc (Hons) 76% 5% 10% £17700 123 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 74% 3% 0% £17700 97 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг BSc (Hons) 74% 3% 0% £17700 97 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 74% 3% 0% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт и маркетинг (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 76% 5% 10% £17700 123 Oncampus на пълно работно време
Маркетинг (вкл. година на основаване) BSc (Hons) 74% 3% 0% - 97 Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство (включително година на стаж) BSc (Hons) 78% 5% 7% £17700 107 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с икономика (включително година в чужбина) BSc (Hons) 72% 5% 8% £17700 108 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 84% 5% 7% £17700 113 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и управление BSc (Hons) 72% 0% 10% £17700 89 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 71% 5% 7% £17700 95 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 70% 5% 7% £17700 107 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси BSc (Hons) 84% 5% 7% £17700 113 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с икономика (включително година на стаж) BSc (Hons) 72% 5% 8% £17700 108 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с икономика BSc (Hons) 72% 5% 8% £17700 108 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и финанси (включително година на основаване) BSc (Hons) 84% 5% 7% - 113 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство (включително година на основаване) BSc (Hons) 70% 5% 7% - 107 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство с икономика (включително начална година) BSc (Hons) 72% 5% 8% - 108 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика и счетоводство (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика и счетоводство (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на хотелиерството (включително година в чужбина) BA (Hons) 92% 5% 5% £16850 98 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и мениджмънт (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 72% 0% 10% £17700 89 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с бизнес мениджмънт (вкл. година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16050 113 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и езиково обучение BA (Hons) 74% 5% 0% £17700 107 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на събития (включително година в чужбина) BA (Hons) 90% 5% 15% £16850 125 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с бизнес мениджмънт (включително година на основаване) BA (Hons) 83% 11% 2% £16050 113 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и мениджмънт (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 72% 5% 8% £17700 108 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт BSc (Hons) 68% 4% 4% £17700 117 Oncampus на пълно работно време
Мениджмънт на събитията с хотелиерство BA (Hons) 90% 5% 5% £11100 118 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с бизнес мениджмънт BA (Hons) 83% 11% 2% £16050 113 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 67% 4% 4% £17700 116 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с бизнес мениджмънт (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £16050 113 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 68% 4% 4% £17700 117 Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт (включително година на основаване) BSc (Hons) 68% 4% 4% - 117 Oncampus на пълно работно време
Счетоводство и мениджмънт (включително година на основаване) BSc (Hons) 72% 0% 10% - 89 Oncampus на пълно работно време
Финанси и мениджмънт (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт със съвременен език BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация (включително година в чужбина) BBA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация (вкл. година на стаж) BBA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес мениджмънт и съвременни езици BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация BBA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Философия с бизнес мениджмънт (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия с бизнес мениджмънт (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия с бизнес мениджмънт BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и мениджмънт (вкл. година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Бизнес администрация (вкл. година на основаване) BBA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Гостоприемство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Хотелски мениджмънт BA (Hons) 90% 5% 5% £11100 118 Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 72% 5% 8% £14020 107 Oncampus на пълно работно време
Финанси и математика (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 104 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 60% 5% 8% £17700 102 Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси (включително година на стаж) BSc (Hons) 72% 5% 8% £17700 107 Oncampus на пълно работно време
Финанси (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 72% 5% 8% £17700 107 Oncampus на пълно работно време
Финанси (вкл. година на основаване) BSc (Hons) 72% 5% 8% - 107 Oncampus на пълно работно време
Финанси и математика BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с финанси LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и математика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с финанси (включително година на стаж) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с финанси (вкл. година в чужбина) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и математика (включително начална година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международен бизнес

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен бизнес и предприемачество (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и предприемачество BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и финанси, включително година в чужбина BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и финанси, включително година на основаване BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и финанси BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и финанси, включително година на стаж BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и предприемачество (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международен бизнес и предприемачество (вкл. година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на хотелиерството FdA 65% - 10% £16850 - Oncampus на пълно работно време

Актюерски науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Актюерски науки BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Актюерски науки (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Актюерски науки (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Актюерски науки (включително начална година) BA/BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на събития

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на събитията FdA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биологични науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биологични науки BSc (Hons) 63% 0% 5% £19080 94 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки (включително година в чужбина) BSc (Hons) 63% 0% 5% £19080 94 Oncampus на пълно работно време
Биологични науки (включително година на основаване) BSc (Hons) 63% 0% 5% - 94 Oncampus на пълно работно време

Биохимия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биохимия BSc (Hons) 92% 0% 5% £19080 103 Oncampus на пълно работно време
Биохимия (включително една година в чужбина) BSc (Hons) 82% 0% 5% £19080 103 Oncampus на пълно работно време
Биохимия (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 82% 0% 5% £19080 103 Oncampus на пълно работно време
Биохимия (включително начална година) BSc (Hons) 92% 0% 5% - 103 Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Морска биология (Включително година на стаж) BSc (Hons) 82% 0% 5% £19080 103 Oncampus на пълно работно време
Морска биология BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Морска биология (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Морска биология (вкл. година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Биология на човека

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология на човека (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Биология на човека BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Биология на човека (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Биология на човека (включително година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Генетика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Генетика BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Генетика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Генетика (включително начална година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортни постижения и треньорство (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Спортни постижения и треньорство (вкл. година на стаж) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Спортни постижения и треньорство BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Спортни постижения и треньорство (включително подготвителна година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Спортна терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Спортна терапия BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Спортна терапия (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £16850 £18600 - Oncampus на пълно работно време
Спортна терапия (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни науки (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Спортни и тренировъчни науки (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Наука за спорта и физическото натоварване (включително година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Екология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Екология и биология на околната среда (вкл. година на стаж) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Екология и биология на околната среда BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Науки за околната среда

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобална устойчивост (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Глобална устойчивост (включително година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Литература и творческо писане (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Литература и творческо писане BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Литература и творческо писане (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Литература и творческо писане (включително начална година) BA (Hons) 85% 5% 10% - 111 Oncampus на пълно работно време
Кино и творческо писане BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмово и творческо писане (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Кино и творческо писане (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмово и творческо писане (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Творческо писане (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни езици и лингвистика (вкл. година на основаване) BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Езикознание с наука за данните (вкл. фундаментална година) BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Езикознание (включително година на основаване) BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика (включително година на стаж) BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика (включително година в чужбина) BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика с наука за данните BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Лингвистика с наука за данните (включително година в чужбина) BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и лингвистика BA (Hons) 82% 0% 5% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Езикознание и лингвистика BA (Hons) 70% 0% 10% - 126 Oncampus на пълно работно време

Американски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобални изследвания с латиноамерикански изследвания (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 113 Oncampus на пълно работно време
Американски изследвания (САЩ) (с един семестър в чужбина) BA (Hons) 78% 0% 20% £14020 90 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици с латиноамерикански изследвания (включително една година в Латинска Америка) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 113 Oncampus на пълно работно време
Криминология и американски изследвания (САЩ) (включително година в чужбина) BA (Hons) 87% 0% 10% £14020 89 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици с латиноамерикански изследвания (вкл. година на основаване) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с латиноамерикански изследвания (включително година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 113 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с латиноамерикански изследвания BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 113 Oncampus на пълно работно време
Американистика (САЩ) (включително година на обучение) BA (Hons) 78% 0% 20% £16050 90 Oncampus на пълно работно време
Американски изследвания (САЩ) (включително година в чужбина) BA (Hons) 78% 0% 20% £14020 90 Oncampus на пълно работно време
Криминология и американски изследвания (САЩ) (семестър в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £14020 95 Oncampus на пълно работно време
Криминология и американски изследвания (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% - 95 Oncampus на пълно работно време
Американистика (САЩ) (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 78% 0% 20% - 90 Oncampus на пълно работно време
Езикови изследвания с латиноамерикански изследвания BA (Hons) 76% 0% 10% - 110 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания и латиноамерикански изследвания (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания и латиноамерикански изследвания (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Криминология и американски изследвания (САЩ), включително година на стаж BA (Hons) - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания и латиноамерикански изследвания (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания и латиноамерикански изследвания BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испанистика, португалистика и бразилистика (с една година в Латинска Америка) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Испанистика, португалистика и бразилистика (вкл. година на основаване) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английска литература (вкл. година на стаж) BA (Hons) 90% 5% 10% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Английска литература BA (Hons) 90% 5% 10% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Английска литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 90% 5% 10% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Английска литература (включително подготвителна година) BA (Hons) 90% 5% 10% - 107 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и литература BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 118 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 70% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Английски език и лингвистика BA (Hons) 70% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 118 Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература (включително начална година) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 118 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и английски език BA (Hons) 82% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и английски език (вкл. година на основаване) BA (Hons) 82% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Английски език с медийна комуникация BA (Hons) 82% 0% 10% £16850 112 Oncampus на пълно работно време
Английски език с медийна комуникация (вкл. година на основаване) BA (Hons) 82% 0% 10% - 112 Oncampus на пълно работно време

Европейски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Европеистика с испански език BA (Hons) 87% 0% 10% £14020 89 Oncampus на пълно работно време
Европеистика и езикознание BA (Hons) 87% 0% 10% - 89 Oncampus на пълно работно време
Европеистика (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика с немски език BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика с френски език BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика с италиански език BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Европеистика и езикознание (включително начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Италианистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Италианистика и съвременни езици (включително начална година) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Италианистика и съвременни езици BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Европеистика с италиански език (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобални изследвания и съвременни езици BA (Hons) 76% 0% 10% £14020 100 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици (вкл. година на основаване) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Европеистика и съвременни езици BA (Hons) 87% 0% 10% £14020 89 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици и преподаване на английски език като чужд език (вкл. година на основаване) BA (Hons) 82% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Съвременни езици BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Европеистика и съвременни езици (включително година на обучение) BA (Hons) 87% 0% 10% - 89 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и съвременни езици BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и съвременни езици BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и съвременни езици (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Испанистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Испанистика и съвременни езици BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Европеистика с испански език (вкл. година на основаване) BA (Hons) 87% 0% 10% - 89 Oncampus на пълно работно време

Англицистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Английски език и сравнително литературознание (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 103 Oncampus на пълно работно време
Английска и сравнителна литература (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 103 Oncampus на пълно работно време
Английски език и сравнително литературознание BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 103 Oncampus на пълно работно време
Английски език и сравнително литературознание (включително подготвителна година) BA (Hons) 85% 5% 10% - 103 Oncampus на пълно работно време
Английска литература и литература на Съединените щати (вкл. година на обучение) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Английска литература и литература на Съединените щати BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Английски език и литература на САЩ (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Английска литература и литература на Съединените щати (включително подготвителна година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Германистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Германистика и съвременни езици BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Германистика и съвременни езици (вкл. година на основаване) BA (Hons) 76% 0% 10% - 110 Oncampus на пълно работно време
Европеистика с немски език (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Френски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Френска филология и съвременни езици (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Френски език и съвременни езици BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика с френски език (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и драма BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
История и драма (включително година в чужбина) BA (Hons) 84% 0% 5% £16850 95 Oncampus на пълно работно време
Драма (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 125 Oncampus на пълно работно време
История и драма (вкл. година на основаване) BA (Hons) 84% 0% 5% £16850 95 Oncampus на пълно работно време
Драма (вкл. година на стаж) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 125 Oncampus на пълно работно време
История и драма (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Драма BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 125 Oncampus на пълно работно време
Драма (включително начална година) BA (Hons) 76% 0% 10% - 125 Oncampus на пълно работно време
Драма и литература (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Драма и литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Драма и литература BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Драма и литература (включително начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на стажа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сценичен и производствен мениджмънт BA (Hons) 95% 3% 10% £16850 156 Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Действащи лица (международни) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Актьорско майсторство и съвременен театър BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Актьорско майсторство и физически театър BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Актьорско майсторство и обществен театър BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Актьорско майсторство и сценична борба BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки BSc (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (включително начална година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни мрежи BEng (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни мрежи (включително година на стаж) BEng (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за данните и анализ BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и анализ (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и анализ (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и анализ (включително година на основаване) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни игри (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни игри (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни игри (включително начална година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект (вкл. година на стаж) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Изкуствен интелект (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Журналистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Журналистика с права на човека (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 77% 2% 3% £16850 108 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и социология BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и права на човека BA (Hons) 77% 2% 3% £16850 108 Oncampus на пълно работно време
Мултимедийна журналистика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и социология (с включена година на стаж) BA (Hons) 67% 0% 10% £16850 109 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и криминология BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и политика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и политика BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и литература BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 109 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и криминология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и социология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Мултимедийна журналистика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 109 Oncampus на пълно работно време
Мултимедийна журналистика BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 126 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и политика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 0% 10% £16850 109 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и криминология (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Журналистика и литература (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 109 Oncampus на пълно работно време
Журналистика с права на човека (вкл. година на стаж) BA (Hons) 77% 2% 3% £16850 108 Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Американистика (САЩ) с кино (включително година в чужбина) BA (Hons) 87% 0% 20% £14020 92 Oncampus на пълно работно време
История с кинознание (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Филмово и театрално изкуство (включително година на основаване) BA (Hons) 76% 0% 10% £16050 124 Oncampus на пълно работно време
Филм и драма (вкл. година на стаж) BA (Hons) 76% 0% 10% £16850 106 Oncampus на пълно работно време
Филмознание и история на изкуството (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16050 107 Oncampus на пълно работно време
История с филмови изследвания BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Филмознание и история на изкуството (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и история на изкуството BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Американистика (САЩ) с кино (включително година на стаж) BA (Hons) 87% 0% 20% £16050 92 Oncampus на пълно работно време
История с кинознание (включително година на стаж) BA (Hons) 78% 0% 0% £16850 98 Oncampus на пълно работно време
Кино и драма (включително година в чужбина) BA (Hons) 95% 3% 8% £16850 144 Oncampus на пълно работно време
Филмознание и история на изкуството (вкл. година на основаване) BA (Hons) 85% 0% 7% - 107 Oncampus на пълно работно време
Филмознание и история на изкуството (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 78% 0% 0% - 98 Oncampus на пълно работно време
История с филмови изследвания (вкл. година на основаване) BA (Hons) 85% 0% 7% - 107 Oncampus на пълно работно време
Филмови науки (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Творческо продуциране (театър и късометражно кино) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмознание и литература (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филми и драма BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмознание и литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмови науки (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Американистика (САЩ) с кино (семестър в чужбина) BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания и литература BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Филмови изследвания (включително година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Филмознание и литература (включително подготвителна година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Американски изследвания (САЩ) с кино (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Връзки с обществеността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Комуникации и цифрова култура (включително година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 102 Oncampus на пълно работно време
Комуникации и цифрова култура BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Комуникации и цифрова култура (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Комуникации и дигитална култура (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Кураторски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Кураторство BA (Hons) 85% 0% 7% £14020 117 Oncampus на пълно работно време
Кураторство (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £14020 117 Oncampus на пълно работно време
Кураторство (включително година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16050 117 Oncampus на пълно работно време
Куриерство (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% - 116 Oncampus на пълно работно време
Кураторство (вкл. година на основаване) BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
Кураторство с история BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Кураторство с история (включително година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Кураторство с история (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Кураторство с история (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика (вкл. година на основаване) BSc (Hons) 94% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Математика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 94% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Математика (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Математика BSc (Hons) 94% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време

Статистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Статистика (включително година на стаж) BSc 81% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Статистика BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Статистика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Статистика (включително начална година) BSc (Hons) 81% 0% 10% - 103 Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за психично здраве

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (психично здраве) (включително година в чужбина) BSc (Hons) 64% 0% 7% £19080 115 Oncampus на пълно работно време
Сестрински грижи (психично здраве) BSc (Hons) 64% 0% 7% £19080 115 Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Логопедична и езикова терапия BSc (Hons) 50% 0% 4% £19670 118 Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психология с когнитивна неврология (включително година на стаж) BSc (Hons) 87% 2% 7% £19080 111 Oncampus на пълно работно време
Психология с когнитивна неврология BSc (Hons) 87% 2% 7% £19080 111 Oncampus на пълно работно време
Психология с когнитивна неврология (включително година в чужбина) BSc (Hons) 87% 2% 7% £19080 111 Oncampus на пълно работно време
Психология с когнитивна невронаука (с включена година на основаване) BSc (Hons) 87% 2% 7% - 111 Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психодинамична практика BA (Hons) 78% 0% 10% £16850 114 Oncampus на пълно работно време
Психодинамична практика (вкл. година на основаване) BA (Hons) 78% 0% 10% - 114 Oncampus на пълно работно време
Психосоциални и психоаналитични изследвания (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Психосоциални и психоаналитични изследвания BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Психосоциални и психоаналитични изследвания (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Психосоциални и психоаналитични изследвания (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиотерапия BSc (Hons) - - - £17700 £18600 - Oncampus на пълно работно време

Сестрински грижи за възрастни

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Сестрински грижи (за възрастни) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Медицински сестри (за възрастни) (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Професионална терапия BSc (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биомедицински науки (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £16170 - Oncampus на пълно работно време
Приложна биомедицинска наука (стаж в NHS) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Биомедицински науки BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Биомедицинска наука (включително година на обучение) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за оралното здраве FdSc - - - - - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство (включително година на стаж) BEng (Hons) 59% 0% 5% £19670 101 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (включително година в чужбина) BEng (Hons) 53% 0% 0% £19670 114 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (вкл. година на основаване) BEng (Hons) 53% 0% 0% £19670 114 Oncampus на пълно работно време

Инженеринг на компютърни системи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с информатика BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на компютърните системи (включително година в чужбина) BEng (Hons) 63% 0% 5% £19670 104 Oncampus на пълно работно време
Математика с информатика (включително година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
Инженеринг на компютърни системи BEng (Hons) 63% 0% 5% £19670 104 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на компютърните системи (включително година на стаж) BEng (Hons) 63% 0% 5% £19670 104 Oncampus на пълно работно време
Математика с информатика (включително година в чужбина) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
Математика с информатика (включително година на основаване) BSc (Hons) 81% 0% 10% - 111 Oncampus на пълно работно време
Инженерство на компютърните системи (вкл. година на основаване) BEng (Hons) 63% 0% 5% - 104 Oncampus на пълно работно време

Мехатроника и роботика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мехатронни системи (вкл. година в чужбина) BEng (Hons) 59% 0% 10% £19670 110 Oncampus на пълно работно време
Мехатронни системи (вкл. година на стаж) BEng (Hons) 59% 0% 10% £19670 110 Oncampus на пълно работно време
Мехатронни системи BEng (Hons) 59% 0% 10% £19670 110 Oncampus на пълно работно време
Мехатронни системи (включително година на основаване) BEng (Hons) 59% 0% 10% - 110 Oncampus на пълно работно време

Телекомуникационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Комуникационно инженерство (вкл. година в чужбина) BEng (Hons) 59% 0% 5% £19670 101 Oncampus на пълно работно време
Комуникационно инженерство (включително година на стаж) BEng (Hons) 59% 0% 5% £19670 101 Oncampus на пълно работно време
Комуникационно инженерство BEng (Hons) 59% 0% 5% £19670 101 Oncampus на пълно работно време
Комуникационно инженерство (вкл. година на основаване) BEng (Hons) 59% 0% 5% - 101 Oncampus на пълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Преподаване на английски език като чужд език (вкл. година на стаж) BA (Hons) 84% 4% 4% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Преподаване на английски като чужд език (включително година в чужбина) BA (Hons) 84% 4% 4% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Преподаване на английски език като чужд език (включително начална година) BA (Hons) 84% 4% 4% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Преподаване на английски като чужд език BA (Hons) 84% 4% 4% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Езикознание и преподаване на английски език като чужд език (включително начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Езикознание и преподаване на английски като чужд език BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право с бизнес (включително година на стаж) LLB (Hons) 77% 2% 3% £17700 106 Oncampus на пълно работно време
Право с политика, включително година на стаж LLB (Hons) 83% 11% 0% £17700 125 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес (включително година в чужбина) LLB (Hons) 77% 2% 3% £17700 106 Oncampus на пълно работно време
Право с права на човека, включително година на стаж LLB (Hons) 77% 0% 10% £17700 129 Oncampus на пълно работно време
Право (старши статус) LLB 77% 2% 10% £17700 106 Oncampus на пълно работно време
Право LLB (Hons) 73% 2% 5% £17700 102 Oncampus на пълно работно време
Право с бизнес LLB (Hons) 77% 2% 3% £17700 106 Oncampus на пълно работно време
Право с политика LLB (Hons) 83% 11% 0% £17700 125 Oncampus на пълно работно време
Право с права на човека LLB (Hons) 77% 0% 10% £17700 129 Oncampus на пълно работно време
Право (включително година на стаж) LLB (Hons) 73% 2% 5% £17700 102 Oncampus на пълно работно време
Право (вкл. година в чужбина) LLB (Hons) 73% 2% 5% £17700 102 Oncampus на пълно работно време
Право с политика, включително година в чужбина LLB (Hons) 83% 11% 0% £17700 125 Oncampus на пълно работно време
Право (вкл. година на основаване) LLB (Hons) 73% 2% 5% - 102 Oncampus на пълно работно време
История и право (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Английско и френско право (лиценз) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с литература LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с литература (вкл. година в чужбина) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
История и право (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Право с история (включително подготвителна година) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с права на човека, включително година в чужбина LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с история (включително година на стаж) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с история (вкл. година в чужбина) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с литература (включително подготвителна година) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с литература (включително година на стаж) LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
История и право BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Право с история LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Физика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика с физика (включително година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 103 Oncampus на пълно работно време
Математика с физика BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Математика с физика (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология със социална психология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 87% 2% 7% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Психология (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 87% 2% 15% £19080 111 Oncampus на пълно работно време
Социология със социална психология BA (Hons) 87% 2% 7% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Социология със социална психология (включително година на стаж) BA (Hons) 87% 2% 7% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Психология BSc (Hons) 87% 2% 15% £19080 111 Oncampus на пълно работно време
Психология (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 87% 2% 15% £19080 111 Oncampus на пълно работно време
Психология (вкл. година на основаване) BSc (Hons) 87% 2% 15% - 111 Oncampus на пълно работно време
Невронно инженерство с психология (включително година на стаж) BEng (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Невронно инженерство с психология (включително година в чужбина) BEng (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Невроинженерство с психология (вкл. година на основаване) BEng - - - £18170 - Oncampus на пълно работно време
Невронно инженерство с психология BEng (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време

Когнитивна психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Когнитивна наука BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Когнитивна наука (с включена година на стаж) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Когнитивна наука (включително година на обучение) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международни отношения BA (Hons) 83% 11% 0% £17700 57 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения (вкл. година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 0% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
Политика и международни отношения BA (Hons) 92% 10% 5% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 0% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения (включително година на основаване) BA (Hons) 83% 11% 0% - 57 Oncampus на пълно работно време
Международни отношения и езикознание (вкл. година на основаване) BA (Hons) 83% 11% 2% - 112 Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобални изследвания (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £14020 113 Oncampus на пълно работно време
Международно развитие BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 108 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания (вкл. година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16050 113 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания BA (Hons) 83% 11% 2% £14020 113 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания (включително фундаментална година и година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% - 113 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания и езикови изследвания (вкл. година на основаване) BA (Hons) 76% 0% 10% - 100 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания и езикови изследвания BA (Hons) 76% 0% 10% - 100 Oncampus на пълно работно време

Правосъдие на общността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Кураторство, културно наследство и права на човека (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 86% 0% 5% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Кураторство, културно наследство и права на човека (включително година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с права на човека BA (Hons) 77% 2% 3% £16850 102 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с права на човека (включително година на стаж) BA (Hons) 77% 2% 3% £16850 102 Oncampus на пълно работно време
Кураторство, културно наследство и права на човека (вкл. година на основаване) BA (Hons) 86% 0% 5% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Кураторство, културно наследство и права на човека BA (Hons) 86% 0% 5% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с права на човека (включително година в чужбина) BA (Hons) 77% 2% 3% £16850 102 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с права на човека (включително подготвителна година) BA (Hons) 77% 2% 3% - 102 Oncampus на пълно работно време
История с права на човека BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История с права на човека (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История с права на човека (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История с права на човека (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология и криминология BA (Hons) 64% 5% 10% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология (включително година на стаж) LLB (Hons) 71% 2% 0% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
Криминология с наказателно право (включително година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 0% £16850 108 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология (включително година в чужбина) LLB (Hons) 71% 2% 0% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
История и криминология BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Криминология с наказателно право BA (Hons) 67% 3% 0% £16850 108 Oncampus на пълно работно време
Криминология с умения за консултиране BA (Hons) 51% 0% 5% £16850 115 Oncampus на пълно работно време
Криминология (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 105 Oncampus на пълно работно време
Криминология със социална психология (включително година на стаж) BA (Hons) 79% 0% 5% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 64% 5% 10% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
История и криминология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Криминология със социална психология (включително година в чужбина) BA (Hons) 79% 10% 10% £16850 113 Oncampus на пълно работно време
Криминология със социална психология BA (Hons) 79% 10% 10% £16850 113 Oncampus на пълно работно време
История и криминология (включително година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология LLB (Hons) 71% 2% 0% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
Криминология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 50% 5% 15% £16850 99 Oncampus на пълно работно време
История и криминология (с включена година на обучение) BA (Hons) 67% 3% 12% - 111 Oncampus на пълно работно време
Криминология (вкл. фундаментална година) BA (Hons) 50% 5% 15% - 99 Oncampus на пълно работно време
Социология и криминология (вкл. фундаментална година) BA (Hons) 64% 5% 10% - 111 Oncampus на пълно работно време
Право с криминология (включително начална година) LLB (Hons) 71% 2% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социология (Приложни количествени изследвания) BSc (Hons) 67% 3% 12% £16850 105 Oncampus на пълно работно време
Социология (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 15% £16850 101 Oncampus на пълно работно време
Социология BA (Hons) 67% 3% 15% £16850 101 Oncampus на пълно работно време
Социология с права на човека (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 106 Oncampus на пълно работно време
История и социология (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
История и социология (включително година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Социология с наука за данните BSc (Hons) 65% 1% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Социология с права на човека (включително година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 106 Oncampus на пълно работно време
Социология с наука за данните (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 65% 1% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Социология с наука за данните (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 65% 1% 7% £16850 107 Oncampus на пълно работно време
Социология с права на човека BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 106 Oncampus на пълно работно време
История и социология BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Социология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 15% £16850 101 Oncampus на пълно работно време
История и социология (включително начална година) BA (Hons) 67% 3% 12% - 111 Oncampus на пълно работно време
Социология (вкл. година на основаване) BA (Hons) 67% 3% 15% - 101 Oncampus на пълно работно време
Литература и социология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Литература и социология BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Литература и социология (включително начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Глобални изследвания с политика (включително година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Политика BA (Hons) 69% 0% 0% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
Кураторство с политика (включително начална година) BA (Hons) 86% 0% 5% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Кураторство с политика (включително година в чужбина) BA (Hons) 86% 0% 5% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Глобална политика (включително година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Кураторство с политика (включително година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с политика BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Политика с права на човека (включително година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £14020 109 Oncampus на пълно работно време
Политика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £17700 112 Oncampus на пълно работно време
Глобална политика (включително година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Глобална политика BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с политика (включително година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 104 Oncampus на пълно работно време
Глобални изследвания с политика (включително подготвителна година) BA (Hons) 83% 11% 2% - 104 Oncampus на пълно работно време
Политика (включително година на основаване) BA (Hons) 69% 0% 0% - 112 Oncampus на пълно работно време
Политиката с бизнеса BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Политика с наука за данните (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Социология и политика (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика с политика BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Политика с права на човека (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Политиката с науката за данните BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Политика с бизнес (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Социология и политика BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Политика с бизнес (включително година на стаж) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Политика с наука за данните (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Кураторство с политика BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Европеистика с политика (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Политиката с правата на човека BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална работа

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална работа BA (Hons) 56% 0% 0% £16850 113 Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансова икономика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика на управлението (включително година в чужбина) BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Международна икономика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика на управлението (включително година на стаж) BSc (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика с модерен език BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Международна икономика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика (вкл. година на стаж) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 109 Oncampus на пълно работно време
История и икономика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
История и икономика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика (включително година в чужбина) BSc (Hons) 84% 4% 4% £17700 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика с математика (включително година в чужбина) BSc (Hons) 81% 0% 10% £17700 109 Oncampus на пълно работно време
Икономика с психология BSc (Hons) 87% 2% 7% £17700 108 Oncampus на пълно работно време
История и икономика BA (Hons) 84% 4% 4% £17700 111 Oncampus на пълно работно време
Икономика и политика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) 84% 4% 0% £17700 104 Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика (вкл. година на основаване) BSc (Hons) 84% 4% 4% - 105 Oncampus на пълно работно време
Икономика на управлението (включително година на основаване) BA (Hons) 84% 4% 4% - 105 Oncampus на пълно работно време
Международна икономика (вкл. година на основаване) BSc (Hons) 84% 4% 4% - 105 Oncampus на пълно работно време
История и икономика (вкл. година на основаване) BA (Hons) 84% 4% 4% - 111 Oncampus на пълно работно време
Икономика и политика (включително година на основаване) BSc (Hons) 84% 4% 0% - 104 Oncampus на пълно работно време
Икономика (включително година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Икономика с математика BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Психология с икономика BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Икономика BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Психология с икономика (вкл. година в чужбина) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Психология с икономика (вкл. година на стаж) BSc (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Икономика (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Икономика с информатика BSc (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Икономика (включително начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика и математика (включително начална година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Икономика с математика (с включена подготвителна година) BSc (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Антропология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална антропология с права на човека BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 106 Oncampus на пълно работно време
Социална антропология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Социална антропология BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на детството (включително година на стаж) BA (Hons) 78% 0% 10% £16850 120 Oncampus на пълно работно време
Изследване на детството (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Изследване на детството (включително година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Социална политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социална промяна BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Социални промени (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Социални промени (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време
Социални промени (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Бизнес икономика BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Социални науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социални науки BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Съвременна история

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременна история BA (Hons) 85% 0% 15% £16850 125 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 15% £16850 125 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и международни отношения BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 114 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и политика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 114 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и международни отношения (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 114 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и международни отношения (вкл. година на стаж) BA (Hons) 83% 11% 2% £16850 114 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история (включително начална година) BA (Hons) 85% 0% 15% - 125 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и международни отношения (вкл. година на основаване) BA (Hons) 83% 11% 2% - 114 Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и политика BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и политика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Съвременна история и политика (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
История и литература (вкл. година на стаж) BA (Hons) 87% 0% 10% £16850 89 Oncampus на пълно работно време
История (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 84% 0% 5% £16850 95 Oncampus на пълно работно време
История (вкл. година на основаване) BA (Hons) 84% 0% 5% - 95 Oncampus на пълно работно време
История и литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История и литература BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История и литература (вкл. начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и изкуствознание (включително година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16050 117 Oncampus на пълно работно време
Философия и история на изкуството BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и съвременни езици BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
Литература и история на изкуството (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Философия и история на изкуството (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16050 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и история BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
Литература и история на изкуството BA (Hons) 85% 5% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
Философия и история на изкуството (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 116 Oncampus на пълно работно време
Литература и история на изкуството (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 5% 10% £16050 110 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16050 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и история (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството (вкл. година на основаване) BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и история (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% - 116 Oncampus на пълно работно време
Философия и история на изкуството (включително начална година) BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и история (вкл. година на основаване) BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството с изучаване на езици BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и езикови изследвания BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, визуална култура и медийни изследвания (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, културно наследство и музейно дело (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, културно наследство и музейно дело BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, визуална култура и медийни изследвания BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, културно наследство и музейно дело (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството, визуална култура и медийни изследвания (с година на обучение) BA (Hons) - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време
Изкуствознание, културно наследство и музейно дело (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия и история на изкуството (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Литература и история на изкуството (включително подготвителна година и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството със съвременни езици (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и съвременни езици (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството и езикови изследвания (включително начална година) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
История на изкуството с изучаване на чужди езици (включително година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Философия и история BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика (вкл. година на стаж) BA (Hons) 77% 5% 5% £16850 118 Oncampus на пълно работно време
Философия и история (вкл. година на стаж) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
Философия и социология (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Философия (Включително година в чужбина) BA (Hons) 75% 5% 5% £16850 112 Oncampus на пълно работно време
Философия BA (Hons) 75% 5% 5% £16850 112 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) 77% 5% 5% £16850 118 Oncampus на пълно работно време
Философия и социология (вкл. година на стаж) BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Философия и социология BA (Hons) 67% 3% 12% £16850 111 Oncampus на пълно работно време
Философия и история (включително година в чужбина) BA (Hons) 85% 0% 7% £16850 117 Oncampus на пълно работно време
Философия (вкл. година на стаж) BA (Hons) 75% 5% 5% £16850 112 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика BA (Hons) 77% 5% 5% £16850 118 Oncampus на пълно работно време
Философия и социология (вкл. година на обучение и година в чужбина) BA (Hons) 77% 5% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Философия и история (вкл. година на основаване) BA (Hons) 85% 0% 7% - 117 Oncampus на пълно работно време
Философия и право (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 77% 2% 3% - 112 Oncampus на пълно работно време
Философия с права на човека (включително подготвителна година и година в чужбина) BA (Hons) 77% 2% 3% - 112 Oncampus на пълно работно време
Философия и социология (включително начална година) BA (Hons) 67% 3% 12% - 111 Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика (вкл. година на основаване) BA (Hons) 77% 5% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Философия (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 77% 5% 5% - 118 Oncampus на пълно работно време
Философия (включително начална година) BA (Hons) 75% 5% 5% - 112 Oncampus на пълно работно време
Философия и политика (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) 83% 11% 2% - 115 Oncampus на пълно работно време
Право с философия LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Философия и литература (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия и право BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия с права на човека BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия и право (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия и политика BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Право с философия, включително година в чужбина LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Право с философия, вкл. година на практика LLB (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Философия и политика (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Философия и литература (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия с права на човека (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика (включително година в чужбина) BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Философия и литература BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия и право (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия и политика (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика (вкл. година на практиката) BA (Hons) - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Философия с права на човека (включително година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Философия с права на човека (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и политика (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и история (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия, религия и етика (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и литература (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и литература (вкл. година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия и право (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Философия, политика и икономика (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на наследството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История и културно наследство (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История и културно наследство (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История и културно наследство (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История и културно наследство BA (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Свободни изкуства

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Свободни изкуства BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства (вкл. година на стаж) BA (Hons) - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства (вкл. година в чужбина) BA (Hons) - - - £14020 - Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства (вкл. година на основаване) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време
Свободни изкуства (включително година на основаване и година в чужбина) BA (Hons) - - - - - Oncampus на пълно работно време

158 Магистърски / следдипломни курсове на University of Essex - Каталог

Реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мениджмънт (реклама и корпоративни комуникации) MSc 59% 0% 5% £19380 101 Oncampus на пълно работно време

Управление на хотелиерството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на международното хотелиерство MSc - - - £15440 - Oncampus на пълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансова икономика и счетоводство MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Магистърска програма "Счетоводство и финанси" (интегрирана магистърска програма), включваща година в чужбина MAcc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MAcc Accounting and Finance (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MAcc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MAcc Счетоводство и финанси (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MAcc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финанси и глобална търговия MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и управление MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Финанси MRes - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и анализ на данни MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Банково дело и финанси MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Финанси и инвестиции MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни финанси MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Алгоритмична търговия MSc (PG) - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Финансови технологии (Финанси) MSc (PG) - - - - - Oncampus на пълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление и организация MRes - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Бизнес анализ MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
The Essex MBA MBA - - - £21000 - Oncampus на пълно работно време
Управление MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Управление и организационна динамика PgDip - - - £15040 - Oncampus на пълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Мениджмънт (маркетинг) MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Маркетинг и управление на търговски марки MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
MMan Маркетинг и мениджмънт (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MMan - - - - - Oncampus на пълно работно време
MMan Маркетинг и мениджмънт (интегрирана магистърска програма), включваща година на стаж MMan - - - - - Oncampus на пълно работно време
MMan Маркетинг и мениджмънт (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MMan - - - - - Oncampus на пълно работно време

Управление на проекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на глобални проекти MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Управление на промените

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на организационната промяна MSc - - - £18460 - Oncampus на пълно работно време

Управление на риска

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансово инженерство и управление на риска MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Актюерски науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSci Actuarial Science and Data Science (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MSc - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSci Sports and Exercise Science (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MSc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MSci Sports and Exercise Science (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MSc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MSci Sports and Exercise Science (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MSc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Морска биология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSci Tropical Marine Biology (четиригодишна интегрирана магистърска програма) Msci (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Tropical Marine Biology (интегрирана магистърска програма), включваща година на стаж MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Tropical Marine Biology (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Тропическа морска биология MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Геномика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Анализ на данни в здравната геномика MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Съвременни езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Съвременни езици (превод) MLang 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време
MLang Европейски езици и преводи (интегрирана магистърска програма) MLang 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време

Английски език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MLing Английски език и лингвистика (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MLing 76% 0% 10% £16850 110 Oncampus на пълно работно време

Изследвания на превода

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Китайско-английски писмен и устен превод PgDip - - - £15040 - Oncampus на пълно работно време
Устни и писмени преводи на конференции (китайски-английски) MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Устни преводи за напреднали със специализиран писмен превод (китайски-английски) MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Писмени и устни преводи и субтитриране MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Лингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Експериментална лингвистика MRes - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Приложна лингвистика MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Лингвистика MRes - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Психолингвистика MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Анализиране на употребата на езика MRes - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Лингвистични изследвания MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Творческо писане

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MLitSt Творческо писане (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MLit (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
MLitSt Литература и творческо писане MLit (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MLitSt Литература (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MLit (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Модерна и съвременна литература MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Драма

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Театрално изкуство CertHE - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Театрална практика MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
MLitSt Драматургия и писане на сценарии MLit (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
Театрална режисура MFA (PG) - - - £15440 - Oncampus на пълно работно време

Действащо лице

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Актьорско майсторство MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

Компютърни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни науки (интегрирана магистърска програма) Msci (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки за напреднали MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Компютърни науки (Интегрирана магистърска програма, включително година за стаж) Msci (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Финансови технологии (компютърни науки) MSc (PG) - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Приложни изчисления

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Приложна наука за данните MSc (PG) - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Наука за социалните данни MSc - - - £18460 - Oncampus на пълно работно време
MSci Mathematics and Data Science MSc - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните и нейните приложения MSc (PG) - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Наука за данните с професионален стаж MSc (PG) - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Интернет технологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Интернет на нещата MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Компютърни мрежи

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни мрежи и сигурност MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Музейни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наследство и музейно дело MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Филмови изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Филми и литература MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Кураторски изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Куриране с професионален стаж MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Приложна математика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MMath Математика (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MMath - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Оперативни изследвания

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Статистика и оперативни изследвания PgDip - - - £15040 - Oncampus на пълно работно време

Ерготерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Ерготерапия (предварителна квалификация) MSc 78% 0% 10% £19380 114 Oncampus на пълно работно време

Биомедицински науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSci Biomedical Science (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Biomedical Science (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Biomedical Science (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време

Клинична медицина

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Молекулярна медицина MSc - - - £16225 - Oncampus на пълно работно време

Логопедична и езикова терапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Логопедична и езикова терапия (предварителна квалификация) MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Неврология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSci Psychology with Cognitive Neuroscience (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Когнитивна неврология и невропсихология MSc (PG) - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
MSci Psychology with Cognitive Neuroscience (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Psychology with Cognitive Neuroscience (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време

Здравни науки

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Здравни изследвания MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Психотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Психоаналитични изследвания MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Психодинамични подходи Grad Dip - - - £12407 - Oncampus на пълно работно време

Физиотерапия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Физиотерапия (предварителен стаж) MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Онкология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биология на рака MSc (PG) - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Електротехника и електроника

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Електронно инженерство (интегрирана магистърска програма, включително година на стаж) MEng (Hons) 59% 0% 5% £19670 101 Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MEng (Hons) - - - £19670 - Oncampus на пълно работно време
Електронно инженерство MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Телекомуникационно инженерство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Комуникационно инженерство (Интегрирана магистърска програма) MEng 59% 0% 5% £19670 101 Oncampus на пълно работно време

Биотехнологии

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Биотехнологии MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
MSci Biochemistry and Biotechnology (четиригодишна интегрирана магистърска програма) Msci (Hons) - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Biochemistry and Biotechnology (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Биохимия и биотехнология (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международно търговско и бизнес право с професионален стаж LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско и бизнес право LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Право (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MLaw - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Международно право в областта на правата на човека (икономически отношения) LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Международна търговия и морско право с професионален стаж LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Международно търговско право LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Международно право LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSci Психология с разширени изследователски методи (интегрирана магистратура), включително година на стаж MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Изследователски методи в психологията MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Специалист по психологическо благополучие (ниска интензивност) GradCert - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
MSci Psychology with Advanced Research Methods (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
MSci Psychology with Advanced Research Methods (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MSc - - - £19080 - Oncampus на пълно работно време
Психология на спорта и физическите упражнения MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Публична политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Магистър по публична политика: МПП в Есекс MPP - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Международни отношения

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MPol Политика и международни отношения (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MPol - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MPol Международни отношения (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MPol - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MPol Политика и международни отношения (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MPol - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MPol Политика и международни отношения (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MPol - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MPol Международни отношения (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MPol - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MPol International Relations (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MPol - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Бизнес икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансова и бизнес икономика MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Правосъдие на общността

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Теория и практика на правата на човека MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Права на човека и културно многообразие MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MEcon Economics (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MEcon - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Финансова икономика и иконометрия MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Приложна икономика и анализ на данни MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
MEcon Management Economics (4-годишна интегрирана магистърска програма) MEcon - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Икономика на управлението MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
MEcon International Economics (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MEcon - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Икономика и иконометрия MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
MEcon Финансова икономика (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MEcon - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
MEcon Финансова икономика (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MEcon - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време
Компютърна икономика, финансови пазари и политика MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Поведенческа икономика MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време
Магистър по финансови технологии (икономика) MSc - - - £18460 - Oncampus на пълно работно време
MEcon Financial Economics (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MEcon - - - £17700 - Oncampus на пълно работно време

Криминология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MSoc Криминология (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина Msoc - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време
MSoc Криминология (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж Msoc - - - £16050 - Oncampus на пълно работно време

Политика за сигурност

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Разрешаване на конфликти MSc - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политически науки MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Международно развитие

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Количествено международно развитие MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на войната и мира

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Война, култура и общество MA (PG) - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Социология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Социологически изследователски методи MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време
Социология и управление MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Социално-икономически аспекти

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Икономически, социални и културни права LLM - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

Иконометрия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Финансова иконометрия MSc - - - £19380 - Oncampus на пълно работно време

Изследвания на детството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изследване на детството MA - - - - - Oncampus на пълно работно време

История

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
История GradCert - - - £7520 - Oncampus на пълно работно време
История на науката (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MHist - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История (4-годишна интегрирана магистърска програма) MHist - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
MHist История (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MHist - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
История, власт и идентичност MA - - - £18800 - Oncampus на пълно работно време

История на изкуството

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MArtH История на изкуството (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MArts (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
MArtH История на изкуството (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MArts (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
MArtH История на изкуството (интегрирана магистърска програма), включително година в чужбина MArts (Hons) - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Философия

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
MPhilos Philosophy (четиригодишна интегрирана магистърска програма) MPhil - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
MPhilos Philosophy (интегрирана магистърска програма), включително година на стаж MPhil - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време
MPhilosophy Philosophy (интегрирана магистратура), включително година в чужбина MPhil - - - £16850 - Oncampus на пълно работно време

Всички курсове на непълно работно време на University of Essex

56 Магистърски / следдипломни курсове на University of Essex - Каталог

Проучвания на ландшафта

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Писане в дивата природа: Литература, ландшафт и околна среда MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Счетоводство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Счетоводство MSc 78% 0% 10% £19380 114 Oncampus на непълно работно време
Международно счетоводство и банково дело MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време
Счетоводство и финансов мениджмънт MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време

Бизнес и мениджмънт

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Магистър по бизнес мениджмънт (MBM) MBM - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време
Управление (международно) MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време
МВА за изпълнителни директори в Есекс MBA - - - £20000 - Oncampus на непълно работно време
The Essex MBA (степен на обучение) MBA - - - - - Oncampus на непълно работно време

Банкиране

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Пари и банково дело MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време

Финанси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Математика и финанси MSc - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Реклама

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Реклама, маркетинг и медии MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Управление на човешките ресурси

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Управление на човешките ресурси MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време

Маркетинг

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международен маркетинг и предприемачество MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време

Науки за спорта и упражненията

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Наука за спорта и физическите упражнения MSc - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Спортно треньорство

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Коучинг наука MSc (PG) - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Английска литература

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Американски литератури MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Литература, култура и общество MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Китайски езици

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Превод от китайски на английски език и професионална практика MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Социолингвистика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Езикът в обществото MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Компютърни игри

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Компютърни игри MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време

Изкуствен интелект

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Изкуствен интелект и неговите приложения MSc (PG) - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време

Преподаване на английски като чужд език

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Преподаване на английски език на лица, говорещи други езици (TESOL) MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Право

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международна търговия и морско право LLM - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Морско право LLM - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Международно хуманитарно право LLM - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Международно право в областта на правата на човека LLM - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Психология

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Юнгиански и пост-юнгиански изследвания MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Политика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Политика на Съединените щати MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Политическа теория MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Глобална и сравнителна политика MA - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време
Обществено мнение и политическо поведение MSc - - - £18800 - Oncampus на непълно работно време

Икономика

Програма Student satis­фракция безра­ботен Откажете се от­ Обучение (между­национални) Тарифа на UCAS
Международна икономика MSc - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време
Финансова икономика MA - - - £19380 - Oncampus на непълно работно време
Икономика с анализ на данни MSc - - - £18460 - Oncampus на непълно работно време
Магистърска програма по икономика с публична политика MA - -