University College London
Finnish and Hebrew BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Fins en Hebreeuws is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden die je taalstudie aanvullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

De Finse taal is een lid van de Oeralische taalfamilie, waartoe ook Estisch en Hongaars behoren. Fins studeren aan SSEES (UCL School of Slavonic and East European Studies) biedt een uitstekende gelegenheid om uitstekende taalvaardigheden te verwerven en een grondige kennis van de Finse cultuur, geschiedenis, maatschappij en literatuur, die je voorbereidt op een grote verscheidenheid aan loopbanen in Europa.

De UCL afdeling Hebreeuws &; Joodse Studies is de enige afdeling in haar soort in het VK, en staat wereldwijd hoog aangeschreven. Als onderdeel van je graad kun je zowel oude als moderne talen studeren, waaronder Bijbels, Rabbijns en Modern Hebreeuws. Tijdens je verblijf aan de afdeling heb je toegang tot een opmerkelijke collectie Hebreeuwse, Jiddische en Judaïsche boeken in de UCL Bibliotheek, en ook tot de SOAS Bibliotheek en de speciale collecties in de British Library, Wiener Library en de National Archives.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 60 afgestudeerden van Finnish and Hebrew BA (Hons) en andere cursussen in bij de University College London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
82 /100
60 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Studies Afrikaans en modern Midden-Oosten

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25500 £25000 £31000
25-75 percentiel bereik £25000 - £30000 £22000 - £36000 £22500 - £36500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Studies Afrikaans en modern Midden-Oosten opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24550 £23965 £28328
25-75 percentiel bereik £20980 - £28278 £18327 - £30606 £21491 - £37955

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Finnish and Hebrew, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een Finse taalmodule. Studenten kunnen 30 studiepunten verplichte taalcursussen kiezen ofwel (wanneer Fins ab initio is): SEEF0001 - Finse taal niveau 1 Of (wanneer Fins post A niveau is): SEEF0005 - Finse Taal Niveau 2a ? Begrijpend lezen; SEEF0007 - Finse taal niveau 2b - Productie. 15/30 studiepunten Verplichte cultuurcursus ofwel SCAN0011: Geschiedenis en cultuur van de noordse gebieden (30 studiepunten) of: SCAN0012: Geschiedenis en Cultuur van de Noordse Gewesten (Term 1, 15 studiepunten). Opmerking: Als hun interdepartementale module uit de SSEES 60 studiepunten wordt genomen, dan nemen ze SCAN0012. Opmerking: Als hun interdepartementale module uit de SSEES 60 studiepunten wordt genomen dan nemen ze alleen SEE0013. Modules in de andere taal 60 studiepunten (inclusief 15 studiepunten interdepartementale cursus indien niet van SSEES kant genomen).

Dit is een Finse taalmodule.

Dit is een Finse taalmodule.

Dit is een Finse taalmodule.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Dit is een Finse taalmodule.

Jaar 2

Dit is een Finse taalmodule. Studenten kunnen 30 studiepunten verplichte taalcursussen kiezen ofwel (wanneer Fins ab initio is): SEEF0005 - Finse taal niveau 2a ? Begrijpend lezen; SEEF0007 - Finse taal niveau 2b - Productie of (wanneer Fins post A niveau is): SEEF0011 - Finse Taal Niveau 3a ? Begrijpend lezen; SEEF0013 - Finse taal niveau 3b - Productie. 15/30 studiepunten uit kernvak Cultuur: SEEF0009: Finland Milieu, Maatschappij en Cultuur (30 studiepunten) OF SEEF0029 Finland Milieu, Maatschappij en Cultuur A (15 studiepunten). Als hun Interdepartementale module in de SSEES 60 studiepunten is opgenomen, neem je SEEF0029. 15 studiepunten uit: SSEES Literatuur en Cultuur cursus of Interdepartementale cursus (zie hierboven). 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal (inclusief 15 studiepuntenInterdepartementale cursus indien niet van SSEES kant genomen).

Dit is een Finse taalmodule.

Dit is een taalmodule Fins. Dit is een cursus voor leerlingen die Finse taal niveau 1 met succes hebben afgerond, of die een gelijkwaardige vaardigheid in het Fins kunnen aantonen. De cursus bestaat uit twee onderdelen, begrip en productie, die elk de waarde hebben van 0,5 van een cursus-eenheid. Beide onderdelen worden in samenhang onderwezen.

Dit is een Finse taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: een breed scala aan authentiek gesproken en geschreven Fins uit voorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Fins te manipuleren met een passend en nauwkeurig gebruik van lexis en grammaticale structuren in een verscheidenheid van contexten en registers; met vertrouwen en nauwkeurigheid, passend bij dit niveau, te spreken over vele aspecten van het leven en de cultuur in Finland en in samenlevingen waar Fins gesproken wordt; inzicht in vertalen te tonen door problemen met specifieke vertalingen van en naar het Fins te bespreken; met succes een reeks teksten van en naar het Fins te vertalen; kennis en actief gebruik van complexere grammaticale structuren en een brede waaier van woordenschat in het Fins aan te tonen.

Dit is een Finse taalmodule. Dit is een cursus voor studenten die de cursus Finse taal niveau 2 met succes hebben afgerond, of die een gelijkwaardige vaardigheid in het Fins kunnen aantonen. De cursus bestaat uit twee onderdelen, begrip en productie, die elk de waarde hebben van 0,5 van een cursus-eenheid (zie Cursusdetails hierboven). Beide onderdelen worden samen onderwezen. Studenten die deze cursus met succes afronden, moeten in staat zijn effectief en met vertrouwen te functioneren in een uitgebreide reeks academische, professionele en sociale situaties, en ook een metalinguïstisch perspectief op vertaalproblemen hebben gekregen.

Dit is een Finse taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: authentiek gesproken en geschreven Fins van onvoorspelbare themagebieden te begrijpen; er de vereiste informatie uit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Fins in elke situatie te manipuleren met een passend, nauwkeurig en uitgewerkt gebruik van lexica en grammaticale structuren in een grote verscheidenheid van contexten en registers; meningen en informatie te zoeken, te geven en te verfijnen in aanhoudende mondelinge en schriftelijke uitwisselingen in het Fins; zelfverzekerd en nauwkeurig te spreken en te schrijven over belangrijke onderwerpen in verband met het leven en de cultuur in Finland en in samenlevingen waar Fins gesproken wordt; kennis en actief gebruik te tonen van complexere grammaticale structuren en een breed scala aan woordenschat, register en stijlen in het Fins.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een Finse taalmodule. Dit is een cursus voor studenten die de cursus Finse taal niveau 2 met succes hebben afgerond, of die een gelijkwaardige vaardigheid in het Fins kunnen aantonen. De cursus bestaat uit twee onderdelen, begrip en productie, die elk de waarde hebben van 0,5 van een cursus-eenheid (zie Cursusdetails hierboven). Beide onderdelen worden samen onderwezen. Studenten die deze cursus met succes afronden, moeten in staat zijn effectief en met vertrouwen te functioneren in een uitgebreide reeks academische, professionele en sociale situaties, en ook een metalinguïstisch perspectief op vertaalproblemen hebben gekregen.

Dit is een Finse taalmodule. Deze module verkent centrale thema's in de Finse maatschappij en cultuur door middel van de studie van Finse teksten. De module verdiept de bestaande kennis door te kijken naar specifieke gevallen die het Finse sociale en culturele leven en de constructie van de Finse identiteit belichten in het discours.

Dit is een Finse taalmodule. Studenten kunnen 30 studiepunten verplichte taalcursus kiezen: SEEF0011 - Finse taal niveau 3a ? Begrijpen; SEEF0013 - Finse taal niveau 3b - Productie OF SEZZ4901 Vrijblijvende dissertatie. 30 studiepunten uit SEEF0015: Finse maatschappij en cultuur. 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal (inclusief 15 studiepuntenInterdepartementale cursus indien niet gevolgd van SSEES kant).

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Finnish and Hebrew BA (Hons) aan de University College London

20% Onderwijzende beroepen
5% Administratieve beroepen
5% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Web- en multimedia-ontwerpers
5% Verpleegkundigen
5% Financiële beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Mediamedewerkers
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Studies Afrikaans en modern Midden-Oosten

Kwalificatie-eisen

ABB met een van de genoemde talen. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB bij Advanced Highers met één van de genoemde talen (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een van de genoemde talen, met geen score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met de graad ABB, waaronder een van de genoemde talen.

D3,M1,M1 in drie Cambridge Pre-U hoofdvakken, waaronder een van de genoemde talen.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Finnish and Hebrew, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Fins en Hebreeuws BA (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £21260 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op onze speciale webpagina: http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 instromen. De UCL zal in de komende maanden op onze webpagina de tarieven bevestigen voor wie in het academisch jaar 2022/23 begint te studeren. De tarieven zullen hoger zijn voor wie in het academiejaar 2022/23 of later begint te studeren. De UCL behoudt zich het recht voor haar UK/EU-gelden te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op jaarbasis voor elk studiejaar tijdens een programma. Het buitenlandtarief wordt vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus het tarief voor 2022/23 wordt, eenmaal gepubliceerd, voor elk studiejaar van de opleiding aangerekend.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 58 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Studentensamenstelling van University College London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
21430
postgraduates:
19765
Totaal:
41195
 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 88% 0% 5% £23300 174 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £21260 183 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 5% £23300 174 London On campus Voltijd