Đại học ở Peru
- Xếp hạng & Đánh giá -

Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Peru
 • 10 Apr, 2024: Bảng QS World University Rankings By Subject (Business & Management Studies) mới. 38 đại học ở Peru được xếp hạng.
 • 06 Mar, 2024: Scimago Institutions Rankings cập nhật từ đứng hạng đầu trong số 25 các trường đại học trong danh sách đến từ Peru.
 • 19 Dec, 2023: Ấn phẩm mới nhất URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance của Urap . 3 các trường đại học đến từ Peru có tên trong bảng xếp hạng.
 • 05 Dec, 2023: Ấn phẩm của QS World University Rankings: Sustainability. đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Peru xếp hạng thứ #449.

Bảng xếp hạng đại học Peru 2024

 • #2 
 • #1201 
Bảng xếp hạng đại học thế giới
[Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
 • #1 
 • #336 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #1 
 • #1498 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
Trình diễn 14 thêm thứ hạng của Pontifical Catholic University of Peru và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 7 đối tượng

 • #1 
 • #1001 
Bảng xếp hạng đại học thế giới
[Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
 • #4 
 • #951 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #2 
 • #1747 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
Trình diễn 14 thêm thứ hạng của Cayetano Heredia Peruvian University và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 1 đối tượng

 • #3 
 • #1501 
Bảng xếp hạng đại học thế giới
[Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
 • #7 
 • #1001 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #4 
 • #2379 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
Trình diễn 8 thêm thứ hạng của Peruvian University of Applied Sciences và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 4 đối tượng

 • #2 
 • #901 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #3 
 • #1776 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #3 
 • #501 
Xếp hạng đại học tại các nền kinh tế mới nổi - Times Higher Education
[Đã đăng 19 tháng 10, 2021]
Trình diễn 6 thêm thứ hạng của National Major San Marcos University và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 2 đối tượng

 • #3 
 • #951 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #17 
 • #3365 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #6 
 • #122 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của National University of Engineering

 • #6 
 • #1001 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #21 
 • #3576 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #4 
 • #89 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
Trình diễn 6 thêm thứ hạng của University of the Pacific và xếp hạng theo chủ đề cụ thể cho 1 đối tượng

 • #9 
 • #1201 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #14 
 • #3185 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #8 
 • #143 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
Trình diễn 6 thêm thứ hạng của Agrarian National University

 • #5 
 • #1001 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #15 
 • #3273 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #3 
 • #301 
Xếp hạng việc làm của QS
[Đã đăng 23 tháng 9, 2021]
Trình diễn 4 thêm thứ hạng của University of Lima

 • #8 
 • #1201 
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
[Đã đăng 27 tháng 6, 2023]
 • #9 
 • #161 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #6 
 • #7 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
Trình diễn 3 thêm thứ hạng của University of Piura

 • #5 
 • #2690 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #18 
 • #301 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #13 
 • #14 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
Trình diễn 3 thêm thứ hạng của Private University of the North

 • #12 
 • #2938 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #15 
 • #251 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #12 
 • #380 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của National University of Trujillo

 • #7 
 • #2811 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #21 
 • #401 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #9 
 • #10 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
Trình diễn 5 thêm thứ hạng của César Vallejo University

 • #9 
 • #2853 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #23 
 • #401 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #37 
 • #568 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của National University of the Altiplano

 • #13 
 • #3177 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #22 
 • #401 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #10 
 • #11 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
Trình diễn 2 thêm thứ hạng của Continental University

 • #16 
 • #3282 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #17 
 • #301 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #33 
 • #524 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của National University of Saint Anthony the Abbot in Cuzco

 • #18 
 • #3479 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #14 
 • #251 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #9 
 • #350 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
Trình diễn 2 thêm thứ hạng của National University of San Agustín

 • #20 
 • #3530 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #17 
 • #19 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #49 
 • #641 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của Saint John the Baptist Private University

#18
Peru

Antenor Orrego Private University
Antenor Orrego Private University

 • #22 
 • #3696 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #32 
 • #522 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #25 
 • #4856 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#19
Peru

Union Peruvian University
Union Peruvian University

 • #23 
 • #3794 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #10 
 • #357 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #4334 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

 • #25 
 • #3885 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #20 
 • #351 
Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe
[Đã đăng 13 tháng 9, 2023]
 • #48 
 • #632 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của Federico Villarreal National University

 • #24 
 • #3874 
Scimago Institutions Rankings
[Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
 • #38 
 • #576 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #7 
 • #137 
UniRank 4icu: Top 200 trường đại học nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới
[Đã đăng 11 tháng 8, 2022]
Trình diễn 1 thêm thứ hạng của Santa María Catholic University

#22
Peru

Women's University of the Sacred Heart
Women's University of the Sacred Heart

 • #37 
 • #5964 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#23
Peru

National University Micaela Bastidas of Apurimac
National University Micaela Bastidas of Apurimac

 • #48 
 • #7145 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#24
Peru

Antonio Ruiz de Montoya University
Antonio Ruiz de Montoya University

 • #49 
 • #7245 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#25
Peru

Amazon National University of Mother of God
Amazon National University of Mother of God

 • #52 
 • #8244 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#26
Peru

Catholic University of Trujillo
Catholic University of Trujillo

 • #55 
 • #10161 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#27
Peru

National University of Piura
National University of Piura

 • #15 
 • #16 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #366 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #34 
 • #5813 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#28
Peru

Private University of Tacna
Private University of Tacna

 • #12 
 • #13 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #44 
 • #607 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #45 
 • #6732 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#29
Peru

Santiago Antúnez de Mayolo National University
Santiago Antúnez de Mayolo National University

 • #3 
 • #266 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #30 
 • #5295 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#30
Peru

University of the Peruvian Amazonia
University of the Peruvian Amazonia

 • #6 
 • #310 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #23 
 • #4810 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#31
Peru

Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University
Santo Toribio de Mogrovejo Catholic University

 • #16 
 • #17 
América Economía Các trường đại học tốt nhất ở Peru
[Đã đăng 27 tháng 9, 2021]
 • #27 
 • #499 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #50 
 • #7284 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#32
Peru

National University Toribio Rodríguez de Mendoza
National University Toribio Rodríguez de Mendoza

 • #14 
 • #392 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #28 
 • #5199 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#33
Peru

Private University of Chiclayo
Private University of Chiclayo

 • #16 
 • #407 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#34
Peru

National University of San Martín
National University of San Martín

 • #18 
 • #424 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #39 
 • #6084 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#35
Peru

Enrique Guzmán y Valle National University of Education
Enrique Guzmán y Valle National University of Education

 • #19 
 • #435 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #43 
 • #6375 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#36
Peru

National University of Agriculture of La Selva
National University of Agriculture of La Selva

 • #24 
 • #479 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #54 
 • #8872 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#37
Peru

National University of Tumbes
National University of Tumbes

 • #28 
 • #510 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #44 
 • #6659 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#38
Peru

National University of Central Peru
National University of Central Peru

 • #29 
 • #516 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #35 
 • #5837 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#39
Peru

National University of Callao
National University of Callao

 • #31 
 • #521 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #31 
 • #5300 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#40
Peru

Pedro Ruíz Gallo National University
Pedro Ruíz Gallo National University

 • #34 
 • #530 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#41
Peru

National University of Santa
National University of Santa

 • #35 
 • #536 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #40 
 • #6084 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#42
Peru

Hermilio Valdizán National University
Hermilio Valdizán National University

 • #36 
 • #537 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #27 
 • #5153 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#43
Peru

Andean University of Cusco
Andean University of Cusco

 • #41 
 • #590 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #41 
 • #6207 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#44
Peru

San Luis Gonzaga National University
San Luis Gonzaga National University

 • #42 
 • #597 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#45
Peru

National University of Cajamarca
National University of Cajamarca

 • #43 
 • #605 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #47 
 • #6820 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#46
Peru

Inca Garcilaso de la Vega University
Inca Garcilaso de la Vega University

 • #45 
 • #616 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#47
Peru

José Faustino Sánchez Carrión National University
José Faustino Sánchez Carrión National University

 • #46 
 • #623 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #46 
 • #6783 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#48
Peru

Los Andes Peruvian University
Los Andes Peruvian University

 • #47 
 • #631 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #53 
 • #8557 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#49
Peru

Jorge Basadre Grohmann National University
Jorge Basadre Grohmann National University

 • #50 
 • #643 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #24 
 • #4829 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

#50
Peru

San Cristóbal of Huamanga National University
San Cristóbal of Huamanga National University

 • #51 
 • #658 
Xếp hạng Đại học Thế giới StuDocu - Mỹ Latinh
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]
 • #36 
 • #5848 
Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
[Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Peru

Thương mại América Economía MBA Ranking Latin American Business Schools
#5 
Luật QS World University Rankings By Subject
#84 
Nhân loại học QS World University Rankings By Subject
#101 
Y học QS World University Rankings By Subject
#201 
Ngôn ngữ học QS World University Rankings By Subject
#251 
Giáo dục QS World University Rankings By Subject
#251 
Kỹ Thuật THE World University Rankings by Subject
#1001 
Khoa học máy tính THE World University Rankings by Subject
#1001 

Peru Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

61 ra khỏi 63 Đại học ở Peru

18 Đại học ở Peru

2 Đại học ở Peru

Mã điện thoại quốc gia: +51

 • Những thành phố lớn nhất ở Peru:
 • 1. Lima: 7,700,000
 • 2. Arequipa: 840,000
 • 3. Callao: 815,000
 • 4. Trujillo: 750,000
 • 5. Chiclayo: 575,000

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Peru

google static map google map control google map control

Các trang liên quan hữu ích

Các liên kết dưới đây được lựa chọn cẩn thận vì tính hữu ích. Chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi mua hàng.

Hỏi & Đáp

đứng nhất tại Peru trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 112 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Peru Pontifical Catholic University of Peru có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả23 bảng xếp hạng nơiPontifical Catholic University of Peru được liệt kê

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Thương mại (Thương mại). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Luật (Luật). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (Nhân loại học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Y học & Sức khỏe (Y học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Ngôn ngữ & Văn học (Ngôn ngữ học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Giáo dục (Giáo dục). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Kỹ Thuật (Kỹ Thuật). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

được xếp hạng cao nhất trong Peru về Khoa học máy tính (Khoa học máy tính). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạng .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

América Economía

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới QS:

Danh tiếng học thuật 40% Danh tiếng nhà tuyển dụng 10% Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20% Trích dẫn mỗi khoa 20% Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5% Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng việc làm của QS:

Danh dự Nhà tuyển dụng 30% Kết quả cựu sinh viên 25% Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25% Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10% Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng Đại học QS: Châu Mỹ Latinh & Caribe:

Danh tiếng học thuật 30% Danh tiếng nhà tuyển dụng 20% Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10% Nhân viên có bằng tiến sĩ 10% Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10% Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới CWUR:

Hiệu suất nghiên cứu: 40% - Kết quả nghiên cứu: 10% - Ấn phẩm chất lượng cao: 10% - Ảnh hưởng: 10% - Trích dẫn: 10% Chất lượng giáo dục: 25% Việc làm của cựu sinh viên: 25% Chất lượng giảng viên: 10%

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng hiệu suất của các bài báo khoa học của NTU:

Năng suất nghiên cứu: 25% - # Bài báo trong 11 năm qua: 10% - # Bài báo năm hiện tại: 15% Tác động nghiên cứu: 35% - # Số lần trích dẫn trong 11 năm qua: 15% - # Trích dẫn trong 2 năm qua: 10% - Trung bình # trích dẫn trong 11 năm qua: 10% Nghiên cứu xuất sắc: 40% - Chỉ số H trong 2 năm qua: 10% - # Bài báo được trích dẫn nhiều trong 11 năm qua: 15% - # Các bài báo năm nay trên các tạp chí có ảnh hưởng lớn: 15%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings:

Nghiên cứu 50% Đổi mới 30% Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng đại học thế giới:

30% Giảng dạy (Môi trường học tập) - Khảo sát danh tiếng: 15% - Tỷ lệ nhân viên trên sinh viên: 4,5% - Tỷ lệ tiến sĩ trên cử nhân: 2,25% - Tỷ lệ tiến sĩ trên nhân viên học thuật: 6% - Tổ chức thu nhập: 2,25% 30% Nghiên cứu (Khối lượng, Thu nhập và Danh tiếng) - Khảo sát danh tiếng: 18% - Thu nhập từ nghiên cứu: 6% - Năng suất nghiên cứu: 6% 30% Trích dẫn (Ảnh hưởng của Nghiên cứu) 7,5% Triển vọng Quốc tế (Nhân viên, Sinh viên và Nghiên cứu) - Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 2,5% - Tỷ lệ nhân viên quốc tế: 2,5% - Hợp tác quốc tế: 2,5% 2,5% Thu nhập ngành (Chuyển giao kiến thức)"

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Bảng xếp hạng Châu Mỹ Latinh:

Giảng dạy (môi trường học tập) 36% Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 34% Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu) 20% Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5% Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Xếp hạng đại học tại các nền kinh tế mới nổi - Times Higher Education:

Giảng dạy 30% Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30% Trích dẫn 20% Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10% Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học:

Tầm nhìn 50% Tính xuất sắc 35% Minh bạch 10% Hiện diện 5%

xem phương pháp luận