Xếp hạng của The University of Sheffield (Đại học Sheffield)

Đại học Sheffield là một trường đại học nghiên cứu do chính phủ tài trợ có trụ sở tại Sheffield, Anh. Tầm nhìn của trường đại học là thay đổi thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh và ứng dụng của các ý tưởng và kiến thức. Trường đại học này không có khu học xá mà thay vào đó là khoảng 430 tòa nhà nằm khá gần nhau ở trung tâm thành phố Sheffield.

Cập nhật xếp hạng mới nhất cho Đại học Sheffield
 • tháng 6 2024: British Quacquarelli Symonds, UK công bố kết quả mới nhất của với Đại học Sheffield vào vị trí 105 .
 • tháng 5 2024: Xuất bản của (Business & Management Studies). Xếp hạng vị trí #25.
 • tháng 5 2024: Xuất bản của . Xếp hạng vị trí #18.
 • tháng 5 2024: Đại học Sheffield cấp bậc 160 trong thời gian gần nhất từ CWUR Center for World University Rankings .

  • #15 
  • #18 

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #16 
  • #21 
  Bảng giải đấu người giám hộ
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #16 
  • #18 

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #11 
  • #105 
  Bảng xếp hạng đại học thế giới
  [Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
  • #14 
  • #105 

  [Đã đăng 04 tháng 6, 2024]
  • #18 
  • #131 
  Xếp hạng việc làm của QS
  [Đã đăng 23 tháng 9, 2021]
  • #13 
  • #126 

  [Đã đăng 27 tháng 7, 2023]
  • #12 
  • #134 
  Tin tức Mỹ: Những trường đại học tốt nhất toàn cầu
  [Đã đăng 24 tháng 10, 2022]
  • #13 
  • #151 
  Xếp hạng học thuật ARWU của các trường đại học trên thế giới - ShanghaiRanking
  [Đã đăng 15 tháng 8, 2023]
  • #11 
  • #200 

  [Đã đăng 21 tháng 6, 2023]
  • #14 
  • #171 

  [Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
  • #13 
  • #160 

  [Đã đăng 13 tháng 5, 2024]
  • #17 
  • #262 
  Chỉ số thiên nhiên - Học thuật
  [Đã đăng 15 tháng 6, 2023]
  • #15 
  • #169 
  Xếp hạng hiệu suất của các bài báo khoa học của NTU
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #14 
  • #178 

  [Đã đăng 19 tháng 12, 2023]
  • #6 
  • #82 
  Bảng xếp hạng đại học thế giới RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #10 
  • #80 
  Xếp hạng danh tiếng RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #7 
  • #107 
  Xếp hạng học thuật RUR
  [Đã đăng 25 tháng 5, 2023]
  • #10 
  • #55 

  [Đã đăng 30 tháng 1, 2023]
  • #14 
  • #85 
  Reuters Các trường đại học sáng tạo nhất châu Âu
  [Đã đăng 30 tháng 4, 2019]
  • #20 
  • #165 

  [Đã đăng 07 tháng 2, 2024]
  • #5 
  • #24 

  [Đã đăng 05 tháng 12, 2023]
  • #11 
  • #127 
  Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
  [Đã đăng 31 tháng 7, 2023]
  • #6 
  • #42 
  Xếp hạng Tác động của Đại học Thế giới - Nhìn chung
  [Đã đăng 01 tháng 6, 2023]
  • #16 
  • #64 

  [Đã đăng 27 tháng 3, 2024]

Xếp hạng lịch sử trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu toàn cầu

Bảng xếp hạng môn học

Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng

  • #5 
  • #5 
  Báo chí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #7 
  • #94 
  Báo chí
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Giáo dục

  • #16 
  • #25 
  Giáo dục

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #29 
  • #34 
  Giáo dục
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #16 
  • #101 
  Giáo dục

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #9 
  • #123 
  Giáo dục
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #16 
  • #126 
  Giáo dục

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #33 
  • #301 
  Giáo dục

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Khoa học máy tính

  • #8 
  • #11 
  Khoa học máy tính

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #12 
  • #13 
  Khoa học máy tính

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #14 
  • #264 
  Khoa học máy tính
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]

Khoa học tự nhiên

  • #28 
  • #36 
  Sinh học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #14 
  • #18 
  Hóa học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #19 
  • #25 
  Hóa học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #26 
  • #31 
  Hóa học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #13 
  • #131 
  Hóa học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #16 
  • #301 
  Hóa học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #14 
  • #401 
  Hóa học
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #12 
  • #159 
  Địa chất
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #21 
  • #201 
  Địa chất

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #28 
  • #36 
  Vật lý
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #8 
  • #133 
  Vật lý
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #14 
  • #151 
  Vật lý

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch

  • #1 
  • #1 
  Ngành kiến trúc

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #3 
  • #4 
  Ngành kiến trúc

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #4 
  • #7 
  Ngành kiến trúc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #51 
  Ngành kiến trúc
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Kỹ Thuật

  • #4 
  • #4 
  Kỹ thuật không gian vũ trụ
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #12 
  • #201 
  Công nghệ sinh học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #7 
  • #8 
  Kỹ thuật hóa học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #11 
  • #14 
  Kỹ thuật hóa học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #12 
  • #16 
  Kỹ thuật hóa học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #7 
  • #182 
  Kỹ thuật hóa học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #6 
  • #201 
  Kỹ thuật hóa học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #9 
  • #223 
  Kỹ thuật hóa học
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #9 
  • #10 
  Công trình dân dụng

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #10 
  • #11 
  Công trình dân dụng

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #10 
  • #11 
  Công trình dân dụng
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #4 
  • #75 
  Công trình dân dụng
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #4 
  • #88 
  Công trình dân dụng
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #6 
  • #101 
  Công trình dân dụng

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #6 
  • #94 
  Kỹ Thuật

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #7 
  • #141 
  Kỹ Thuật
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #10 
  • #181 
  Kỹ thuật môi trường
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #6 
  • #54 
  Khoa học vật liệu

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #7 
  • #213 
  Khoa học vật liệu
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #4 
  • #4 
  Kỹ thuật cơ khí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #6 
  • #5 
  Kỹ thuật cơ khí

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #7 
  • #7 
  Kỹ thuật cơ khí

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #6 
  • #76 
  Kỹ thuật cơ khí

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #7 
  • #141 
  Kỹ thuật cơ khí
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #6 
  • #165 
  Kỹ thuật cơ khí
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]

Luật

  • #12 
  • #16 
  Luật

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #15 
  • #24 
  Luật

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #36 
  • #47 
  Luật
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #26 
  • #151 
  Luật

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #16 
  • #151 
  Luật

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #10 
  • #151 
  Luật

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại

  • #11 
  • #80 
  Nhân loại học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #9 
  • #101 
  Nhân loại học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #11 
  • #14 
  Kinh tế học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #19 
  • #22 
  Kinh tế học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #33 
  • #42 
  Kinh tế học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #12 
  • #66 
  Kinh tế học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #14 
  • #101 
  Kinh tế học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #7 
  • #9 
  Địa lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #9 
  • #11 
  Địa lý học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #13 
  • #51 
  Địa lý học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #16 
  • #18 
  Lịch sử

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #23 
  • #27 
  Lịch sử
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #25 
  • #31 
  Lịch sử

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #20 
  • #57 
  Lịch sử
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #16 
  • #101 
  Lịch sử

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #14 
  • #18 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #21 
  • #33 
  Tâm lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #24 
  • #35 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #18 
  • #101 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #14 
  • #101 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #16 
  • #150 
  Tâm lý học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #21 
  • #151 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #7 
  • #52 
  Khoa học Xã hội

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #13 
  • #89 
  Khoa học Xã hội
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #17 
  • #19 
  Xã hội học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #7 
  • #27 
  Xã hội học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #24 
  • #31 
  Xã hội học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #7 
  • #51 
  Xã hội học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #15 
  • #87 
  Xã hội học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]

Nghệ thuật thị giác & trình diễn

  • #3 
  • #3 
  Âm nhạc

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #6 
  • #6 
  Âm nhạc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #9 
  • #9 
  Âm nhạc

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]

Ngôn ngữ & Văn học

  • #19 
  • #23 
  Tiếng anh
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #21 
  • #27 
  Tiếng anh

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #23 
  • #29 
  Tiếng anh

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #21 
  • #29 
  Tiếng Pháp

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #24 
  • #33 
  Tiếng Pháp

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #16 
  • #19 
  Tiếng Đức

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #20 
  • #25 
  Tiếng Đức

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #7 
  • #7 
  Ngôn ngữ học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #13 
  • #16 
  Ngôn ngữ học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #16 
  • #151 
  Ngôn ngữ học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]

Nông nghiệp

  • #9 
  • #104 
  Nông nghiệp
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Thương mại

  • #22 
  • #103 
  Thương mại
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #18 
  • #151 
  Tài chính

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #11 
  • #101 
  Quản trị công

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Toán

  • #17 
  • #23 
  Toán học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #20 
  • #30 
  Toán học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #32 
  • #42 
  Toán học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #20 
  • #201 
  Toán học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #13 
  • #301 
  Toán học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Y học & Sức khỏe

  • #3 
  • #6 
  Nha khoa

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #6 
  • #10 
  Nha khoa

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #7 
  • #11 
  Nha khoa
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #7 
  • #51 
  Nha khoa

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]
  • #7 
  • #93 
  Nha khoa
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #10 
  • #17 
  Y học

  [Đã đăng 14 tháng 5, 2024]
  • #13 
  • #21 
  Y học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #17 
  • #25 
  Y học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #16 
  • #112 
  Y học

  [Đã đăng 10 tháng 4, 2024]

Xếp hạng ngành học cao nhất ở Đại học Sheffield

Ngành kiến trúc CUG The Complete University Guide - By Subject
#1 
Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch
Âm nhạc The Times Good University Guide by Subject
#3 
Nghệ thuật thị giác & trình diễn
Kỹ thuật cơ khí The Guardian University League Tables by Subject
#4 
Kỹ Thuật
Báo chí The Guardian University League Tables by Subject
#5 
Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng
Nha khoa The Times Good University Guide by Subject
#6 
Y học & Sức khỏe
Ngôn ngữ học The Times Good University Guide by Subject
#7 
Ngôn ngữ & Văn học
Địa lý học The Guardian University League Tables by Subject
#9 
Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại
Khoa học máy tính The Times Good University Guide by Subject
#11 
Khoa học máy tính
Luật CUG The Complete University Guide - By Subject
#16 
Luật
Hóa học The Times Good University Guide by Subject
#18 
Khoa học tự nhiên

Xếp hạng của sinh viên cho <ĐẠI HỌC&&>

Mức độ hài lòng của học viên
All - aggregated:
4.4 (dựa trên 1694 xếp hạng của sinh viên)
NSS logo
NSS ratings:
3.8 (dựa trên 1326 xếp hạng của sinh viên)
google logo
Google ratings:
4.4 (dựa trên 368 xếp hạng của sinh viên)

“Trường đại học tuyệt vời. Tôi đã ở đây bốn năm với tư cách là sinh viên thạc sĩ và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn có thể đến Manchester cho một ngày đi chơi nếu bạn thích vì nó tương đối gần và dễ đi đến, hoặc thậm chí là Quận Peak. Giống như hầu hết các trường đại học, chỗ ở là một chút đắt tiền, nhưng ít nhất có rất nhiều sự lựa chọn và cũng được giảm giá cho những người đăng ký sớm. Tôi đã từng đến các trường đại học khác và cho đến nay trường này là trường đại học thân thiện nhất mà tôi từng thấy ở Vương quốc Anh. ”

Về Đại học Sheffield

PROS

 • Học sinh nêu bật vô số câu lạc bộ và hiệp hội do trường đại học thúc đẩy. Các ví dụ phổ biến bao gồm Làm phim, Kỹ sư không biên giới, Thời trang, Nhóm tôn giáo, Khiêu vũ, v.v.
 • Các giáo sư là những người hiểu biết và dễ gần, theo các sinh viên, những người xác nhận rằng bạn có thể yêu cầu một buổi phản hồi 1 -1 với các gia sư và được xem trong cùng một tuần.
 • Được xếp hạng trong số 150 trường hàng đầu trên toàn cầu theo Xếp hạng Đại học Thế giới của QS và Times Higher Education.

CONS

 • Khuôn viên của trường là một loạt các tòa nhà xung quanh thành phố, nên sinh viên không gặp bất tiện về khoảng cách phải đi bộ giữa các tòa nhà.

Sự kiện chính

Năm dự bị:
1905
Điện thoại:
+44 (114) 222 2000
Địa chỉ:
Western Bank
S10 2TN, Sheffield
Anh
trang web:
https://www.sheffield.ac.uk/
Xã hội:
 • Welcome to the University of Sheffield
 • A second home for international students
 • What's it like to be a University of Sheffield student?
 • Class of 2020 | The University of Sheffield
 • From Malaysia to Sheffield | Rachel's Journey to Sheffield 2019

NSS Tổng hợp Đánh giá của Học sinh

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả của Đại học Sheffield theo từng khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Sự hài lòng chung của sinh viên
76 /100
1326 tổng số người trả lời

THE Student Experience Survey by Times Higher Education

Times Higher Education đã khảo sát năm 20251 sinh viên đại học ở Vương quốc Anh về kinh nghiệm học tập của họ.319 sinh viên củaĐại học Sheffield đã tham gia cuộc khảo sát.

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả củaĐại học Sheffield cho mỗi câu hỏi khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Tổng điểm: 82.7

Thành phần học sinh củaĐại học Sheffield

Kinh doanh và Quản lý:
2880
Công nghệ sinh học,:
2025
thuốc (không đặc hiệu):
1855
kiến trúc, xây dựng và quy hoạch:
1665
Kỹ thuật điện và điện tử:
1575
Kỹ sư cơ khí:
1390
Pháp luật:
1105
Dưỡng và Hộ sinh:
1085
Điện toán:
1075
ngôn ngữ và nghiên cứu khu vực:
1070
Tâm lý:
940
giáo dục và giảng dạy:
905
Kinh tế học:
905
Toán Học Khoa Học:
890
Chính trị:
865
Xã hội học:
825
Kỹ thuật hóa học, quy trình & năng lượng:
710
Công trình dân dụng:
700
vật liệu và công nghệ:
670
Môn lịch sử:
650
Học tiếng Anh:
640
Nha khoa:
515
Vật lý học và Thiên văn học:
390
Triết lý:
365
nghiên cứu địa lý, trái đất và môi trường:
360
Hóa học:
355
sức khỏe đồng minh:
315
Biểu diễn nghệ thuật:
260
Chính sách xã hội:
225
Khảo cổ học:
135
Nghiên cứu Thần học và Tôn giáo:
20
Trung Quốc:
6390
Ấn Độ:
330
Hong Kong (Special Administrative Region of China):
320
Malaysia:
305
Ả Rập Saudi:
300
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất:
155
Đài Loan:
140
Singapore:
125
Nigeria:
120
Ai Cập:
115
United States:
105
Korea (South):
85
Thổ Nhĩ Kỳ:
70
Kuwait:
65
Kenya:
60
Oman:
55
Pakistan:
55
Thái Lan:
55
México:
50
Indonesia:
45
Nhật Bản:
45
Sri Lanka:
40
Na Uy:
40
Iran:
40
Canada:
40
Jordan:
35
Libya:
35
Brunei:
30
Thụy Sĩ:
30
Bahrain:
25
Qatar:
25
Botswana:
25
Việt Nam:
20
Bangladesh:
20
Liban:
20
Philippines:
20
Macao (Special Administrative Region of China):
20
Nga:
20
Peru:
15
Colombia:
15
Chile:
15
Úc:
15
Myanmar (Burma):
15
Kazakhstan:
15
Ghana:
15
Cộng hòa Nam Phi:
15
Azerbaijan:
10
Ukraina:
10
Brasil:
10
Mauritius:
10
Zimbabwe:
10
Bermuda:
5
Nepal:
5
Paraguay:
5
Ecuador:
5
Maldives:
5
Algérie:
5
Campuchia:
5
Bolivia:
5
Argentina:
5
Angola:
5
Trinidad và Tobago:
5
Cameroon:
5
Quần đảo Cayman:
5
Uzbekistan:
5
New Zealand:
5
Malawi:
5
Maroc:
5
Rwanda:
5
Occupied Palestinian Territories {formerly West Ba:
5
Seychelles:
5
Zambia:
5
Sudan:
5
Israel:
5
Iraq:
5
Tanzania:
5
Uganda:
5

Bản đồ củaĐại học Sheffield

Các trường đại học khác ở Sheffield:

Hỏi & Đáp

Đại học Sheffield xếp hạng #11 ở Anh trong bảng xếp hạng tổng của 112 bảng xếp hạng đại học của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả các 382 đại học ở Anh.

Đại học Sheffield xếp hạng #1 ở Sheffield trong bảng xếp hạng tổng của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả 3 đại học ở Sheffield.

Đại học Sheffield được xếp hạng trong The Times Good University Guide, The Guardian League Table, CUG The Complete University Guide, THE World University Rankings, QS World University Rankings, QS Employability Rankings và nhiều hơn nữa. Xem tất cả 33 xếp hạng của Đại học Sheffield.

Đại học Sheffield đạt được #18 trên bảng xếp hạng . Đây là trường đại học 112 rankings tracked on our website. See all rankings for Đại học Sheffield.

Đại học Sheffield có xếp hạng Thương mại cao nhất. Nó được xếp hạng #1 theo (Library & Information Management). Xem các xếp hạng chuyên ngành của Đại học Sheffield.

Rất nhiều các bảng xếp hạng đại học bao gồm các khảo sát về danh tiếng giữa các cơ sở hàn lâm. Trong bảng xếp hạng tổng 112 bảng xếp hạng các trường đại học, Đại học Sheffield xếp hạng #1 giữa các trường đại học ở Sheffield và #11 giữa các trường đại học ở Anh. Xem tất cả các bảng xếp hạng Đại học Sheffield.

Trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi Đại học Sheffield xếp thứ #11 trong số tất cả các trường đại học ở Anh và University of Oxford xếp thứ #1. Xem toàn bộ xếp hạng của các trường đại học tại Sheffield. Ngoài bảng xếp hạng, có thể bạn cũng muốn xem đánh giá từ những sinh viên theo học các trường đại học.