Xếp hạng của University of Gloucestershire (Đại học Gloucestershire)

Đại học Gloucester là một trường đại học có ba cơ sở, nằm ở Gloucester, Anh. Hai trong số các cơ sở của trường có trụ sở tại Cheltenham và cơ sở còn lại ở chính Gloucester. Park và Francis Close Hall thuộc Cheltenham, trong khi Oxstalls là tên của khuôn viên Gloucester. Mỗi vị trí được sử dụng cho các chức năng riêng biệt mà trường đại học thực hiện.

Cập nhật xếp hạng mới nhất cho Đại học Gloucestershire
 • tháng 3 2024: Phiên bản mới của . Đại học Gloucestershire được xếp hạng #1809 .
 • tháng 12 2023: cập nhật. Đại học Gloucestershire đạt được vị trí 2690 .
 • tháng 12 2023: (Sport Science) cập nhật. Đại học Gloucestershire đạt được vị trí 101 .
 • tháng 12 2023: British Quacquarelli Symonds, UK công bố kết quả mới nhất của với Đại học Gloucestershire vào vị trí 771 .

  • #92 
  • #112 

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #83 
  • #104 
  Bảng giải đấu người giám hộ
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #80 
  • #97 
  CUG Hướng dẫn Đại học Hoàn chỉnh
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #65 
  • #801 
  Bảng xếp hạng đại học thế giới
  [Đã đăng 27 tháng 9, 2023]
  • #84 
  • #1809 

  [Đã đăng 06 tháng 3, 2024]
  • #83 
  • #2690 

  [Đã đăng 19 tháng 12, 2023]
  • #56 
  • #771 

  [Đã đăng 05 tháng 12, 2023]
  • #85 
  • #1858 
  Webometrics Xếp hạng Web của các trường đại học
  [Đã đăng 31 tháng 7, 2023]

Xếp hạng lịch sử trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu toàn cầu

Bảng xếp hạng môn học

Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng

  • #16 
  • #20 
  Báo chí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Giáo dục

  • #39 
  • #51 
  Giáo dục
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #46 
  • #59 
  Giáo dục

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #63 
  • #79 
  Giáo dục
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Khoa học máy tính

  • #78 
  • #98 
  Khoa học máy tính
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #87 
  • #109 
  Khoa học máy tính

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]

Khoa học thể thao

  • #42 
  • #54 
  Khoa học thể thao

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #47 
  • #60 
  Khoa học thể thao
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #49 
  • #63 
  Khoa học thể thao
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Khoa học tự nhiên

  • #34 
  • #48 
  Sinh học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Luật

  • #18 
  • #24 
  Luật
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #73 
  • #90 
  Luật

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #75 
  • #93 
  Luật
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại

  • #16 
  • #19 
  Địa lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #54 
  • #64 
  Lịch sử
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #60 
  • #75 
  Lịch sử
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #70 
  • #83 
  Lịch sử

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #68 
  • #87 
  Tâm lý học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #67 
  • #87 
  Tâm lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #68 
  • #90 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #65 
  • #601 
  Khoa học Xã hội

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #43 
  • #49 
  Công tác xã hội
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #44 
  • #55 
  Công tác xã hội
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #46 
  • #57 
  Công tác xã hội

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #61 
  • #76 
  Xã hội học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #66 
  • #79 
  Xã hội học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #16 
  • #21 
  Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Nghệ thuật thị giác & trình diễn

  • #26 
  • #28 
  Viết sáng tạo
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #33 
  • #38 
  Viết sáng tạo
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #41 
  • #43 
  Viết sáng tạo

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #40 
  • #49 
  Âm nhạc

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #43 
  • #52 
  Âm nhạc
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #60 
  • #72 
  Âm nhạc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Ngôn ngữ & Văn học

  • #39 
  • #45 
  Tiếng anh
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #45 
  • #55 
  Tiếng anh
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #69 
  • #83 
  Tiếng anh

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]

Thiết kế

  • #53 
  • #62 
  Thiết kế đồ họa
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Thương mại

  • #47 
  • #59 
  Tiếp thị
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Xếp hạng ngành học cao nhất ở Đại học Gloucestershire

Địa lý học The Guardian University League Tables by Subject
#19 
Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại
Báo chí The Guardian University League Tables by Subject
#20 
Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng
Luật The Guardian University League Tables by Subject
#24 
Luật
Viết sáng tạo The Guardian University League Tables by Subject
#28 
Nghệ thuật thị giác & trình diễn
Tiếng anh The Guardian University League Tables by Subject
#45 
Ngôn ngữ & Văn học
Sinh học The Guardian University League Tables by Subject
#48 
Khoa học tự nhiên
Giáo dục CUG The Complete University Guide - By Subject
#51 
Giáo dục
Khoa học thể thao The Times Good University Guide by Subject
#54 
Khoa học thể thao
Tiếp thị CUG The Complete University Guide - By Subject
#59 
Thương mại
Thiết kế đồ họa The Guardian University League Tables by Subject
#62 
Thiết kế

Về Đại học Gloucestershire

PROS

 • Người học tại Gloucester có xu hướng đồng ý rằng khía cạnh tốt nhất của trường đại học là đội ngũ giảng viên. Họ nổi tiếng là những chuyên gia cũng như dễ gần với sinh viên của họ.
 • Trường đại học khuyến khích các hoạt động trong khuôn viên trường, để sinh viên có thể thưởng thức các chương trình radio của trường, tiệc nướng ngoài trời, Freshers Ball, và nhiều hơn thế nữa.
 • Học sinh cảm thấy rằng có ý thức cộng đồng mạnh mẽ trong khuôn viên trường . Nhiều người ghi nhận việc chính quyền thúc đẩy các hoạt động xã hội cho việc này.

CONS

 • Một số sinh viên phàn nàn rằng trường đại học có thể được dọn dẹp thường xuyên hơn, và đôi khi chúng có thể được tìm thấy trong tình trạng tồi tệ tùy thuộc vào thời gian trong ngày.
 • Các tòa nhà trong khuôn viên mất rất nhiều nhiệt vào mùa đông, và sinh viên đôi khi phải vật lộn để giữ cho phòng của họ đủ ấm.

Sự kiện chính

Năm dự bị:
2001
Điện thoại:
+44 (0) 1242 714 700
Địa chỉ:
The Park
GL52 2RH, Cheltenham
Anh
trang web:
https://www.glos.ac.uk/
Xã hội:

Yêu cầu đối với sinh viên quốc tế / Yêu cầu tiếng Anh

Điểm IELTS Academic (các bài kiểm tra tương tự có thể được chấp nhận)

  • 6.0
  • All Degrees
 • International Postgraduate Merit Scholarship
 • University of Gloucestershire - much more than a degree
 • Leonora - School of Health and Social Care – Nursing
 • Media School - we're here, we're ready
 • Architecture, Construction & Environment courses at UoG
 • Sport Malawi

THE Student Experience Survey by Times Higher Education

Times Higher Education đã khảo sát năm 20251 sinh viên đại học ở Vương quốc Anh về kinh nghiệm học tập của họ.122 sinh viên củaĐại học Gloucestershire đã tham gia cuộc khảo sát.

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả củaĐại học Gloucestershire cho mỗi câu hỏi khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Tổng điểm: 76.0

Thành phần học sinh củaĐại học Gloucestershire

Dưỡng và Hộ sinh:
935
Kinh doanh và Quản lý:
785
giáo dục và giảng dạy:
635
Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế:
565
Khoa học thể dục và thể thao:
565
Điện toán:
555
Xã hội học:
520
Tâm lý:
365
Chính sách xã hội:
290
Biểu diễn nghệ thuật:
270
Công nghệ sinh học,:
150
Học tiếng Anh:
120
nghiên cứu địa lý, trái đất và môi trường:
115
kiến trúc, xây dựng và quy hoạch:
115
Pháp luật:
115
Môn lịch sử:
85
kỹ thuật (không cụ thể):
55
Nghiên cứu Thần học và Tôn giáo:
50
Ấn Độ:
175
Trung Quốc:
40
Nigeria:
35
Việt Nam:
20
Pakistan:
20
United States:
15
Hong Kong (Special Administrative Region of China):
15
Malaysia:
10
Bangladesh:
10
Thái Lan:
10
Nga:
10
Nhật Bản:
5
Nepal:
5
Philippines:
5
Cộng hòa Nam Phi:
5
Oman:
5
Ả Rập Saudi:
5
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất:
5
Canada:
5

Bản đồ củaĐại học Gloucestershire

Hỏi & Đáp

Đại học Gloucestershire xếp hạng #83 ở Anh trong bảng xếp hạng tổng của 112 bảng xếp hạng đại học của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả các 382 đại học ở Anh.

Đại học Gloucestershire xếp hạng #1 ở Cheltenham trong bảng xếp hạng tổng của chúng tôi.

Đại học Gloucestershire được xếp hạng trong The Times Good University Guide, The Guardian League Table, CUG The Complete University Guide, THE World University Rankings, Scimago Institutions Rankings, URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance và nhiều hơn nữa. Xem tất cả 14 xếp hạng của Đại học Gloucestershire.

Đại học Gloucestershire đạt được #97 trên bảng xếp hạng CUG Hướng dẫn Đại học Hoàn chỉnh. Đây là trường đại học 112 rankings tracked on our website. See all rankings for Đại học Gloucestershire.

Đại học Gloucestershire có xếp hạng Y học & Sức khỏe cao nhất. Nó được xếp hạng #12 theo CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề (Paramedic Science). Xem các xếp hạng chuyên ngành của Đại học Gloucestershire.

Rất nhiều các bảng xếp hạng đại học bao gồm các khảo sát về danh tiếng giữa các cơ sở hàn lâm. Trong bảng xếp hạng tổng 112 bảng xếp hạng các trường đại học, Đại học Gloucestershire xếp hạng #1 giữa các trường đại học ở Cheltenham và #83 giữa các trường đại học ở Anh. Xem tất cả các bảng xếp hạng Đại học Gloucestershire.

Trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi Đại học Gloucestershire xếp thứ #83 trong số tất cả các trường đại học ở Anh và University of Oxford xếp thứ #1. Ngoài bảng xếp hạng, có thể bạn cũng muốn xem đánh giá từ những sinh viên theo học các trường đại học.