Đại học ở Samara, Nga
- Xếp hạng & Đánh giá -

Samara
6 ra khỏi 11
 • Đại học ở Samara
26
 • Đại học ở Samara
0
 • Đại học ở Samara
Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất các đại học ở Samara
 • 08 Jun, 2022: Bảng QS World University Rankings mới. ở vị trí #601.
 • 11 May, 2022: Ấn phẩm củaTHE China Subject Ratings Overall. Samara State University đạt thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học ở Samara xếp hạng thứ #1187.
 • 27 Apr, 2022: THE University Impact Rankings - Gender Equality (SDG5) cập nhật từ Samara State Medical University đứng hạng đầu trong số 2 các trường đại học trong danh sách đến từ Samara.
 • 27 Apr, 2022: Bảng THE University Impact Rankings - Affordable and Clean Energy (SDG7) mới. ở vị trí #401.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Samara

---
#601 
Samara State University
---
#601 
Samara State University
---
#601 
Samara State University

Bảng xếp hạng đại học Samara, Nga 2022

#1

Samara State University
Самарский государственный университет

 • #58 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #22 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #33 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Đã đăng 19 tháng 10, 2021]


#2

Samara State Technical University
Самарский государственный технический университет

 • #59 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #91 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #49 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Đã đăng 19 tháng 10, 2021]


#3

Samara University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (378 đánh giá)
Card image

 • #26 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #27 
 • #613 
RUR World University Rankings
[Đã đăng 04 tháng 3, 2022]
 • #30 
 • #543 
RUR Reputation Ranking
[Đã đăng 16 tháng 9, 2021]

#4

Samara State Medical University
Самарский государственный медицинский университет

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (41 đánh giá)
Card image

 • #96 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #119 
 • #4806 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #59 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#5

Samara State Economic University
Самарский государственный экономический университет

 • #98 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #146 
 • #5511 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]
 • #66 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Partnerships for the Goals (SDG17)
[Đã đăng 27 tháng 4, 2022]

#6

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (10 đánh giá)
 • #168 
 • #6179 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#7

Samara State Aerospace University
Самарский государственный аэрокосмический университет

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (29 đánh giá)
Card image


#8

Samara Academy of Humanities
Самарская гуманитарная академия

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (66 đánh giá)
Card image


#9

Volga State University of Telecommunications and Informatics
Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (32 đánh giá)

#10

Nayanova University
Самарский государственный областной университет Наяновой


#11

Samara State University of Architecture and Civil Engineering
Самарский государственный архитектурно-строительный университет


Samara Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 2000

: Guanacaste,

 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm F
  • Điện áp khu dân cư: 230 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Samara

google static map google map control google map control

Samara State University đứng nhất tại Samara trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 123 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Samara Samara State University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả22 bảng xếp hạng nơiSamara State University được liệt kê

Samara State University được xếp hạng cao nhất trong Samara về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngSamara State University .

Samara State University được xếp hạng cao nhất trong Samara về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngSamara State University .

Samara State University được xếp hạng cao nhất trong Samara về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngSamara State University .

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Báo cáo mỗi khoa 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings BRICS:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Báo cáo mỗi khoa 10%

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận